bygmagroup

15:e oktober 2015
Passivhus

Smarta byggelement i trä viktiga pusselbitar i passivhusprojekt

Genom att använda I-balkar av trä i en byggnads klimatskal kan köldbryggor minimeras på ett enkelt sätt
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm