byggsektorn

29:e mars 2022
Byggindustrin

Konsultpanel spår fortsatt tillväxt i byggsektorn

Färska resultat från Navets konsultpanel indikerar att aktiviteten i byggsektorn kan komma att öka med 4-6 procent det kommande året.
Myrna Whitaker Myrna Whitaker