byggeneral

23:e september 2016
Affär & Karriär

Stockholms stad tillsätter ny byggeneral

Efterträder Torleif Falk som blir stadens nya stadsarkitekt.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm