beläggningsuppdrag

3:e januari 2022
Vägar

Svevia får förnyat förtroende i Västerås Stad

Bolaget har fått ytterligare uppdrag att utföra beläggningsarbete för nya asfaltytor och löpande underhåll i Västerås. Avtalet med kommunen gäller från årsskiftet och två år framåt....
Malin Rothenborg Malin Rothenborg