Bane danmark

30:e mars 2016
Järnväg

Hector Rail sätter hastighetsrekord

Utfört på uppdrag av Bane Danmark.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm