avsiktsförklaring

21:a november 2014
Bostad

Avsiktsförklaring öppnar för pressade byggpriser

“Vi vill öppna allmännyttans offentliga upphandlingar för fler typhus och öka möjligheten för fler leverantörer att lägga anbud”
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm