Avfallssortering

16:e februari 2022
Miljö & Utveckling

Byggstart av högteknologisk anläggning för avfallssortering

Utöver att utgöra förutsättning för att uppnå miljömålet om 75 procent utsorterat matavfall, beräknas den nya anläggningen även minska koldioxidutsläppen med totalt 33 000 ton...
Malin Rothenborg Malin Rothenborg