Byggindustrin Projekt
3 min lästid

Kvarteret Scilla spetsar med hållbarhet i världsklass

21:a juni 2021, 08:18
Kvarteret Scilla spetsar med hållbarhet i världsklass
Kvarteret Scilla. Bild: Skanska
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Skanska har nu påbörjat byggnationen av kvarteret Scilla, ett netto-nollenergihus i den nya stadsdelen Täby Park, norr om Stockholm. Fastigheten ska inrymma totalt 187 lägenheter och de första bostadsägarna väntas flytta in under hösten 2022.

Nu har Skanska inlett produktionen av ett av sina mest ambitiösa bostadsrättskvarter till dags dato. Utöver Svanenmärkning blir kvarteret Scilla ett netto-nollenergihus. Netto-nollenergi betyder att fastigheten har betydligt lägre energibehov än BBR-standard och tillför lika mycket förnybar energi som fastigheten behöver under ett år.

För att klara detta byggs bland annat en solcellsanläggning som omfattar 1 400 kvadratmeter solceller på fastighetens tak. Det motsvarar 72 procent av den totala takytan och är lika stort som tio padeltennisbanor. Solcellerna på taket motsvarar drygt 60 procent av den el som fastigheten behöver årligen. För att nå netto-nollenergi görs även en investering i utbyggnaden av en solcellsanläggning i Karlskrona.

– Vi är mycket glada över att äntligen påbörja utvecklingen av kvarteret Scilla. Energieffektiva byggnader som tillför lika mycket energi som de använder är ett viktigt steg närmare vårt mål om att samtliga av våra egenutvecklade bostadsprojekt ska vara klimatneutrala år 2030. Bostadsrättskvarteret är ett av våra mest ambitiösa hittills och under 2021 kommer vi intensifiera vårt arbete med målet att kunna få till de första klimatneutrala bostäderna – som även inkluderar minimerade utsläpp från byggskedet – i Stockholm, säger Christoffer Järkeborn, regionchef på Skanska Nya Hem.

Utöver energikravet ställs hårda miljökrav på byggmaterialen, exempelvis används inga farliga ämnen i kemikalier som färger, lim, fogmaterial och lack. Miljöprestandan i netto-nollenergihus överstiger därmed nivån för många andra miljöcertifierade bostäder med råge.

– Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun. När Täby Park byggs sker det på Täbybornas villkor, vilket Skanskas projekt är ett exempel på. Hela kommunen utvecklas i en takt där välfärden som förskolor, skolor, omsorgen av våra äldre och framkomligheten i trafiken hänger med, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande. Spår en ökad efterfrågan på hållbara bostäder
Sedan 2017 är alla Skanskas egenutvecklade bostäder Svanenmärkta. I takt med en ökad medvetenhet hos allmänheten om den egna bostadens klimatavtryck väntas förväntningarna på nybyggda bostäder höjas ytterligare. Bostadsrapporten 2030 från Skanska visar att så många som åtta av tio svenskar tycker att det kommer vara viktigt för dem att bo i en fastighet som är miljövänlig och hållbar om tio år. En av tre uppger också att solceller kommer att vara viktigt vid val av bostad i framtiden och varannan person uppger dessutom att de hade kunnat betala extra för det.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0