Projekt
2 min lästid

Nässjös nya tågdepå – ”Ett udda projekt i en regions regi”

Tågdepå Nässjö
25:e september 2023, 11:12
Nässjös nya tågdepå – ”Ett udda projekt i en regions regi”
I Nässjö byggs en tågdepå med fyra verkstadsspår, ett tvättspår, två städplattformar, lager, verkstad, kontor och personalutrymmen. Bildkälla: Tengbom.
Logo
Logo
Logo
Logo
Emilia Granberg Emilia Granberg

I Jönköpings län satsas det stort på tågtrafiken när en ny tågdepå växer fram norr om Bangården i Nässjö. Tågdepån byggs för service och underhåll av nya tåg som ska börja trafikera linjerna i och runt Jönköpings län med start 2024, och totalt tar depån cirka 35 000 kvadratmeter i anspråk.

– Depån är en viktig satsning och skapar tillsammans med de nya tågen förutsättningar för en fortsatt utveckling av de hållbara resorna i och mellan länen. Den bidrar till ökad kompetens kring fordon och underhåll och skapar även nya arbetstillfällen. För resenärerna blir tågtrafiken stabilare och kommer även stärka Nässjös roll som tågcentrum, säger Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör på Jönköpings Länstrafik.

En tågdepå med hållbarhetsprogram

Byggnaden omfattar cirka 7 500 kvadratmeter och ska innehålla fyra verkstadsspår, ett tvättspår, två städplattformar, lager, verkstad och kontor samt personalutrymmen. I projektet finns ett hållbarhetsprogram med fokus på förnybar el, sunda material, hållbar dagvattenhantering och minimering av transporter, och för minskad förbrukning kan vatten från tvättanläggningen återanvändas.

Kontorsdelen har byggts med en stomme i trä och på depåbyggnadens tak anläggs solceller.

– Nu befinner vi oss i projektets färdigställande där vi håller på att installera specialsystem för fordonsunderhåll och driftsätta fastighetssystem. Hyresgästen tillträder 1 januari och slutbesiktningen är planerad till månadsskiftet september/oktober, berättar Klas Melman, byggprojektledare på Regionfastigheter, och tillägger:

– Bygget av tågdepån är en ganska speciell investering då det är ett udda projekt att utföra i en regions regi. Det är sällan regioner själva bygger tågdepåer men eftersom Länstrafiken i Jönköping tillhör Regionens verksamhet blev det så. Vi på Regionfastigheter bygger vanligtvis sjukhus så det här är ett spännande projekt.

Har ni stött på några utmaningar?

– Vi har byggt på en fastighet där det tidigare legat en impregneringsverkstad för slipers vilket gjort att vi haft en mark med föroreningar och sämre förutsättningar. Det har gjort att vi behövt hantera förorenade massor och rena grundvattnet när vi sänkt det. Det har varit projektets stora utmaning. Vi har såklart också känt av marknadsutvecklingen med försenade leveranser och ökade kostnader, men det mesta har vi klarat oss runt då de flesta avtal tecknades innan förändringarna, säger Klas Melman.