Projekt
2 min lästid

Kirunas storsatsning på utbildning, kultur och idrott

Kunskapsstaden
17:e februari 2023, 09:36
Kirunas storsatsning på utbildning, kultur och idrott
I husets kärna byggs ett centralt torg. Här ska staden och skolverksamheten kunna mötas i ett samnyttjat, offentligt rum. Illustration: Cedervall arkitekter.
Emilia Granberg Emilia Granberg

Invid den nya stadsparken i Kirunas nya stadskärna växer Kunskapsstaden fram. Här satsas det stort på att bygga energisnålt och klimatsmart och målen är att nå Miljöbyggnad silver samt Energimål guld.

Samtidigt präglas Kiruna av sträng kyla stora delar av året vilket gjort att väggarna blir tjocka och att fönsterna blir av treglas. I projektet byggs det med mycket trä, både i fasad och invändigt, och utöver trä byggs stommen i stål.

Enligt Peter Fredriksson, kommunens tidigare representant för bygget, var en stor utmaning i projektet att tillgodose verksamhetens önskemål, men när bygget väl drog i gång började allt flyta på.

– Ett projekt av denna storlek bjuder alltid på utmaningar men det har gruppen löst genom samarbete och god kommunikation. Engagemanget är stort från alla inblandade, både från beställarsidan och entreprenörsidan, och samarbetet har fungerat väldigt bra hela vägen, säger Nadja Rundqvist, projekt- och verksamhetsstrateg på Kiruna kommun, och Kirunabostäders projektledare Therese Unander.

Färdigställandet närmar sig

Det var sommaren 2020 som första spadtaget togs och nu börjar resultatet av kunskapscentret synas. Nu pågår arbeten med bland annat installationer, dörrmontage, måleriarbeten, mattläggning, förbesiktningar och slutstädning.

– Byggprojektet löper på under april och efter detta tar projektet för verksamhetsflytten vid, berättar Nadja Rundqvist och Therese Unander.

Till hösten 2023 planeras Lapplands gymnasium, Kulturskolan och Lapplands lärcentra starta upp sin verksamhet i den nya byggnaden.

Inspiration från skogsnäringen och polarhimlens skiftningar

Kunskapsstaden blir ett stort komplex på 40 000 kvadratmeter och fördelas på fyra sammanlänkade huskroppar. I husets kärna byggs ett centralt torg med huvudentré och ett atrium med bibliotek, mässhallar, utställningsytor, caféer och restauranger som ska vara öppna för allmänheten. För gestaltningen har projektets arkitekt – Cedervall arkitekter, låtit inspireras av naturen och tanken är att byggnaden ska reflektera såväl landskapet som lokal historia och identitet.

I den interiöra gestaltningen är färgsättningen inspirerad av polarhimlens skiftningar och årsvisa karaktär.
Exteriört har gestaltningen hämtat inspiration från skogsnäringen med svartbetsade och obehandlade paneler. Snittytans kännetecken av årsringar och sprickor ska ge ytan en dimension av linjer och mönster, och runt fönster och fönsterkarmar ska plåtdetaljer väva samman entrépartier, utrymningstrappor och fasadgaller i ett enhetligt tema.