Projekt
3 min lästid

Dubbelglasad fasad för Sveriges högsta kontorshus i trä

The Embassy of Sharing, Fyrtornet Hyllie
20:e juni 2023, 09:38
Dubbelglasad fasad för Sveriges högsta kontorshus i trä
Fyrtornet blir en elva våningar hög byggnad, fördelad på 5 400 kvadratmeter. Bild: Wingårdhs Arkitektkontor
Emilia Granberg Emilia Granberg

Rakt över gatan från Hyllie station bygger Granitor Properties och Byggnadsfirman Otto Magnusson kontorshuset Fyrtornet. När Fyrtornet står klart ska byggnaden inrymma kontorslokaler, lounge, café, bistro, servicebutiker, takterrass, sportdepå och bibliotek och med flera publika ytor ska Fyrtornet byggas till en mötesplats.

– Fyrtornet blir en hög och elegant byggnad och i två riktningar förses utsidan med en dubbelglasad fasad. Mellan inglasningarna skapas vinterträdgårdar med plats för både odling och uteplatser och här ska hyresgästerna kunna vistas oavsett årstid, berättar Maria Ekström, affärschef på Granitor.

Maria berättar vidare att själva huset går vertikalt medan glasfasaden blir lutande, och då glasfasaden fortsätter cirka två meter över husets tak ska känslan av ett extrarum skapas även här. Utöver glasrummet får taket en takterrass med sittplatser, grönska och plats för odling.

– Grundtanken har varit att skapa en mötesplats där både liv och rörelse ska synas utifrån, säger hon.

Innanför den dubbelglasade fasaden skapas vinterträdgårdar.
Bild: Bild: Wingårdhs Arkitektkontor

Stomme av trä, rätt igenom

Med fokus på hållbarhet ska Fyrtornet bli så gott som självförsörjande på energi och målet är att certifiera byggnaden enligt Miljöbyggnad Guld. 

– Det här är ett projekt som ska ligga i framkant på flera fronter vilket såklart lett till en del utmaningar. Dels att få till rätt klimat i vinterträdgårdarna, dels att snyggt integrera solceller i fasaden, samt att skapa en konstruktion där stommen består helt av trä. Det innebär att även delar som hisschakt och trapphus byggs i trä och kombinationen av träkonstruktionen, byggnadens höjd och byggnadens relativt lilla footprint har varit både utmanande och spännande. Det är ett minst sagt tekniskt utmanande bygge men hittills har vi lyckats väldigt bra.

Totalt kommer Fyrtornet bli elva våningar högt fördelat på 5 400 kvadratmeter och i slutet av 2023 väntas kontorshuset vara klart för inflytt. Nu har stommontaget kommit cirka halvvägs.

– Det går i rasande fart, avslutar Maria Ekström.

Kuriosa:

  • För att uppnå Miljöbyggnad Guld kommer uppvärmning ske med hjälp av geoenergi och solceller. Här ska kyla och värmeöverskott tas tillvara, lagras och användas när det behövs.
  • Fyrtornet blir en del av det nya kvarteret Embassy of Sharing. Embassy of Sharing ska rymma allt från bostäder och kontor till hotell, butiker och restauranger och ska präglas av hållbarhet, mångfald och grönska. Fyrtornet blir först ut i kvarteret.