Premium
3 min lästid

Efter köpen: Byggpartner utesluter inte fler förvärv

25:e april 2022, 10:29
Efter köpen: Byggpartner utesluter inte fler förvärv
Byggpartners VD Sture Nilsson. Foto: Byggpartner
Annika Wihlborg Annika Wihlborg
Like 0

I början av april kommunicerade ByggPartner, som är noterat på Nasdaq First North Premier, förvärvet av Åhlin & Ekeroth Byggnads, som 2021 omsatte cirka 1,4 miljarder kronor. Säljarna fick delvis betalt i form av aktier i ByggPartner, vilket innebär att ägarna till Åhlin & Ekeroth kommer äga cirka 22 procent av aktierna i den nya bolagsgruppen.

− Vår ambition är att behålla bolagets lokala prägel med nuvarande ledning bestående av duktiga entreprenörer. Samtidigt bidrar förvärvet till att stärka vår samlade konkurrenskraft eftersom vi inom koncernen kan driva gemensamma utvecklingsfrågor, inte minst med fokus på digitalisering, hållbarhet, träbyggnation och partnering, säger ByggPartners vd Sture Nilsson till Branschaktuellt.

Stark tilltro till decentraliserat ledarskap

Han tillträdde som vd för ByggPartner i maj 2021 och har tidigare bland annat varit vd för Zengun samt regionchef för Veidekke Bygg Stockholm. Tillsammans med styrelsen har Sture Nilsson uppdaterat bolagets tillväxtstrategi, vilket ligger till grund för de aktuella förvärven.   

−Vi är övertygade om att vi kan uppnå ökad diversifiering och minskad operationell risk genom att förvärva andra byggbolag med motsvarande stark lokal förankring. Vi tror starkt på värdet av det decentraliserade ledarskapet och stoltheten i det egna varumärket, säger Sture Nilsson.

I mitten av april offentliggjorde ByggPartner ytterligare ett strategiskt förvärv, denna gång av Göteborgsföretaget Flodéns. Ett av ByggPartners viktigt syften med transaktionen var att etablera en stark bas i Västsverige. Flodén Byggnads omsatte under 2021 cirka 870 miljoner kronor. Totalt innebär dessa två förvärv att ByggPartner i princip fördubblar sin omsättning till ca 4,5 miljarder. Båda förvärven skall godkännas av en bolagsstämma i mitten på maj.

−Vi är glada att Ernst Rosén AB, som varit huvudägare i Flodéns i mer än tre decennier, vill vara med på vår fortsatta tillväxtresa som en väsentlig ägare och samarbetspart. Vi ser goda möjligheter för fortsatt tillväxt för Flodéns i Göteborgsregionen, säger Sture Nilsson.

Inga traditionella förvärv

Han kan i dagsläget inte avslöja om ytterligare förvärv står på agendan för ByggPartner under 2022, men betonar att han har en stark tilltro till den förvärvsbaserade tillväxtstrategi bolaget har valt i arbetet med att göra ByggPartner till en starkare koncern, byggt på självständiga lokal företag.

−Vi är främst intresserade av bolag där ägare och ledning vill stanna kvar i sina operativa roller, entreprenörer som vill fortsätta utveckla sin verksamhet tillsammans med oss. Det faktum att betalningen till stor del skett i aktier vid båda dessa förvärv skapar tydliga incitament för att vi ska kunna fortsätta utvecklas tillsammans. Vi resonerar mer i termer av samgående än traditionella förvärv. Det finns många välskötta och lönsamma regionala byggbolag som kan vara av intresse för oss framöver. Samtidigt har vi ingen ambition att utvecklas till en serieförvärvare. Det är inte de operativa drivkrafterna som är vår främsta drivkraft i vårt framtida koncernbygge, det är snarare utvecklingsfördelarna. Vår ambition är att fortsätta värna om den lokala företagskulturen i varje enskilt bolag, säger Sture Nilsson.

#Åhlin & ekeroth #byggpartner #förvärv
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0