OklassificeradStor utväxling på energiinvesteringar för Timråbo
9/02/2015 3min lästid

Stor utväxling på energiinvesteringar för Timråbo

9/02/2015 3min lästid
Stor utväxling på energiinvesteringar för Timråbo

“Hela 250 000 kWh per år”

Genom att byta ut gammal teknik och få bättre koll på fastigheternas energianvändning har Timråbo lyckats minska sina kostnader för el- och uppvärmning markant.
– I en av fastigheterna är besparingen hela 250 000 kWh per år, säger förvaltningschefen Vanja Aldengård.

Timråbo är ett bra exempel på ett kommunalt bostadsbolag med ett brett utbud av lägenheter, men som liksom många andra bolag inom allmännyttan står inför stora utmaningar.
– Dels är fastighetsbeståndet som är relativt gammalt i behov av renoveringar och dels har tekniken börjat bli för gammal ur ett driftperspektiv, säger Vanja Aldengård, förvaltningschef på Timråbo.

Precis som andra fastighetsbolag arbetar man kontinuerligt med att ta fram mätbara mål på kundnöjdhet, ekonomi, vattenförbrukning och energianvändning i form av värme och el. Men man upplevde att man stod inför stora utmaningar när det kommer till teknik.
– Det blir kostnadskrävande att byta ut gammal teknik och vi upplevde att vi behövde ta ett större grepp på detta.

Fastighetsbolaget  kontaktade Siemens för att få nya ögon på vilka möjligheter som finns för att spara energi i ett antal fastigheter. Tillsammans tog man fram ett åtgärdsprogram som fokuserade på ett antal punkter.
– Det resulterade bland annat i att utrustning i form av takfläktar, ventiler, pumpar och termostater byttes ut, säger Vanja Aldengård.
Parallellt byttes även styr- och reglersystem ut. Det nya är uppkopplat i ett övergripande fastighetsautomationssystem varifrån kontinuerlig övervakning och analys kan ske. Timråbo har även ett serviceavtal med Siemens. Det innebär att fastigheterna kontrolleras via fjärranslutning till Siemens Advantage Service Center. Enklare fel åtgärdas av personal på Timråbo medan Siemens finns tillgängliga vid större åtgärder och för rådgivning.

Självklart har satsningen varit kostsam, men som ett relativt litet fastighetsbolag i en liten norrlandskommun har man fått god utväxling av de investeringar man gjort, menar Vanja Aldengård.
– Besparingspotentialen i att byta från gammal teknik till ny är stor för oss som har ett relativt kallt klimat. Även om allt inte är intrimmat ännu kan vi redan se tydliga besparingar. Det varierar förstås inom beståndet, men i en fastighet som tidigare hade ett årligt energibehov på en miljon kilowattimmar har vi kunnat spara hela 25 procent.

Andra tydliga resultat man kunnat konstatera är jämnare temperatur och bättre ventilation i flera av fastigheterna. Det faktum att man kunnat nå så goda resultat gällande energi och komfort redan utan tyngre investeringar i till exempel nya FTX-system eller kostsamma fönsterbyten har gett mersmak. Man har därför valt att gå vidare med liknande projekt i fastighetsbeståndet.

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!