2021-02-01 Boliden satsar på klimatsmarta transporter https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2021/01/Bild-9-Boliden-.jpg

Boliden satsar på klimatsmarta transporter

Nio stolta chaufförer samlade på monstertrucken 113, Foto: Boliden
Nio stolta chaufförer samlade på monstertrucken 113, Foto: Boliden
Gruva
Reportage

Boliden investerar 300 miljoner kronor i utbyggnaden av elektrifierade transporter i de två dagbrottsgruvorna Aitik och Kevitsa under i huvudsak 2020–2021.

Investeringen bygger på ett lyckat pilotprojekt som inleddes 2018, avseende elektrifierade transporter i Aitik, som för övrigt är världens mest effektiva koppardagbrott och ligger beläget i Norrbotten, Sverige. Där installerades en 700 meter lång el-trolley-bana och fyra gruvtruckar konverterades med ökad produktivitet och reducerad dieselförbrukning som följd. Aitik är idag den enda gruvan i arktiskt klimat där el-trolleys har installerats och testbanan är fortfarande i drift.

Just nu håller vi på att driftsätta en 1 kilometer lång bana i skarp produktion. Implementationen i Kevitsa har blivit försenad ett år pga Covid, men första banan byggs i Kevitsa under sommaren 2021, berättar Jonas Ranggård, ansvarig för Bolidens energiprogram, till Branschaktuellt.

I Aitik kommer nu ytterligare tre kilometer el-trolley-bana byggas och ytterligare tio truckar konverteras till eldrift. Totalt innebär anläggningen att växthusgasutsläpp från transporter över gruvans livslängd minskas med 15 procent. Tekniken är väldigt lik den för tåg, där trucken drivs med hjälp av ström från kontaktledning. Men istället för växelström är det likström, så det finns två ledare, en för plus och en för minus.

Eftersom dieselmotorn idag flaskhalsar den dieselelektriska drivlinan kan man ha trolley-drift dubbla hastigheten uppför rampen. Systemet är på 2700 Kilowatt och trucken drivs av 6000 hästkrafter på eldrift. Pilotprojektet har röjt enorm uppmärksamhet inom branschen och Aitik har tagit emot besökare från hela världen sedan systemet driftsattes, berättar Jonas.

Elektrifiering av dieselberoende flotta högsta prioritet

I Kevitsa konverteras 13 gruvtruckar till eldrift samtidigt som en 1,8 kilometer lång el-trolley-bana byggs. Investeringen innebär att utsläpp av växthusgaser över gruvans livslängd minskas med 9 procent. Dagbrottet Kevitsa ligger i ett av Finlands största mineralfyndsområden.

Boliden har som mål att sänka vår CO2-intensitet med 40 procent till 2030. Därför har vi till exempel ingått avtal om el från vindkraft. Men då elen i Skandinavien redan har så pass låga CO2-utsläpp lägger vi mest fokus på att minska vår dieselkonsumtion. Därför är elektrifiering av vår dieselberoende flotta högsta prioritet, säger Jonas.

De båda anläggningarna driftsätts etappvis fram till 2022. Boliden beräknas minska dieselförbrukningen med 5 500 kubikmeter per år när investeringen är genomförd. Dessutom tillkommer produktivitetsvinster då de eldrivna truckarna kan köras med betydligt högre hastighet. Även arbetsmiljön för förarna förbättras, bland annat genom lägre buller och mindre underhållsbehov.

Gruvtruckar som går på el har funnits tidigare och redan på 1980-talet gjordes försök i bland annat Sydafrika. Men idag kan man räkna på ena handens fem fingrar hur många gruvor i världen som använder tekniken och där Boliden faktiskt är en av dem!

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!