Gas
5:e februari 20194 min lästid

Energihamnen i Göteborg rustas med världsunik LNG-anläggning

5:e februari 20194 min lästid
Energihamnen i Göteborg rustas med världsunik LNG-anläggning
Bild från invigningen. Foto: Swedegas
Jessica Branschaktuellt Jessica Branschaktuellt
Like 0

För att klara energiomställningen och möta striktare utsläppskrav måste även sjöfarten radikalt få ner sina utsläpp. LNG, flytande naturgas, är idag det renaste tillgängliga marina bränslet. Swedegas har som mål att också aktivt verka för att öka andelen förnybar gas. Som ett led i detta investerar företaget nu i ny, flexibel infrastruktur i Göteborgs Hamn – som fungerar för både LNG och förnybar gas (LBG, flytande biogas).

– När det kommer till sjöfartens utmaningar måste de radikalt få ner sina utsläpp. Här kommer LNG in som ett attraktivt bränsle när det är dags att ställa om. LNG är det renaste tillgängliga marina bränslet som finns på marknaden idag för storskalig transport. Genom vår anläggning kan vi erbjuda svensk sjöfart den unika möjligheten att inte bara ställa om till LNG, utan också successivt öka andelen förnybar gas, berättar Saila Horttanainen, chef för kommunikation och hållbarhet Swedegas.

Bunkringsanläggningen är den första fasta infrastrukturen för flytande gas i Göteborgs Hamn, något som har efterfrågats länge av sjöfarten.

– Fartygen är verksamma på en global marknad och ibland kommer besked med kort framförhållning, och då är det extra viktigt, om det är ett LNG-drivet fartyg, att det finns tankningsmöjligheter i hamnen. Infrastrukturen har varit, historiskt sett, en trång sektor, säger Horttanainen och fortsätter:

– Men om vi tittar på siffrorna: globalt går 90 procent av alla godstransporter till havs. Bara till och från Sverige går det 170 miljoner ton gods som går med fartyg. Sjöfarten är en stor näring och Göteborgs Hamn, som Skandinaviens största hamn, spelar en väldigt viktig roll som nav för sjöfarten.

Sveriges första landbaserade bunkringsanläggning

Lars Persson, affärsutvecklare och teknikansvarig på Swedegas berättar hur anläggningen fungerar i praktiken.

– Anläggningen är Sveriges första landbaserade bunkringsanläggning för LNG/LBG, den är ganska unik. Det som också är unikt är att systemet inte är konstant nedkylt, vi har ingen boil-off hantering, utan det hela består av ett rör (på en halv kilometer). När bunkringen väl påbörjas är systemet varmt och den vakuumisolerade rörledningen, som består av nästan 2 000 kg stål, ska alltså kylas från omgivningstemperatur till minus 160 grader. Det är en omfattande temperaturresa.

– Det unika är att vi använder den kalla gasen (omkring 500 kg) för att kyla ner systemet. När vi kyler ner röret skapar vi ungefär en 600-700 kubikmeter gas som ska tas om hand i 600 kubikmeter stora tankar på fartygen.

Moment 22

Utmaningarna är stora, men det är också dem som har inspirerat till innovativa lösningar, som den i Energihamnen. Sen får man inte glömma att även en inblandning av biogas spelar en stor roll för klimatet och miljön, menar Horttanainen.

– Sverige är en globalt ledande aktör inom hållbarhet. Det vill vi bidra till, med lösningar som den i Energihamnen där förnybar gas kommer bli en allt viktigare del. Det handlar om stora investeringar också för sjöfarten. Då vill man gärna veta om det finns till exempel tillgänglig infrastruktur. Det blir lite Moment 22. Ska man beställa fartygen först, eller ska infrastrukturen byggas först? Vem är redo att ta risken till att börja med?

– Vi valde att ta den risken, för att se till så att sjöfarten kan tanka med LNG och LBG. Det är ju det som är det viktigaste i det hela, att vi genom den här infrastrukturen möjliggör sjöfartens omställning. Här kan vi vara med och leda omställningen framåt och göra det både smidigare och mer ekonomiskt för våra kunder.

Premiär för bunkring av förnybar gas

I skrivande stund har Donsörederiet Terntank precis varit först ut med att tanka flytande gas vid Swedegas nya anläggning i Göteborgs hamn. Vid premiären bunkrades inte bara flytande naturgas, LNG, utan även flytande biogas, LBG – producerad i Lidköping av Fordonsgas. Till premiärbunkringen levererades både LNG:n och LBG:n av det norska företaget Barents NaturGass, som har lång erfarenhet av gasdistribution.

– Jag hoppas att gasleverantörer får upp ögonen för sjöfarten som en intressant användare och att tillgången på förnybar gas ökar. Varje enskilt steg mot allt hållbarare transporter är viktigt, säger Johan Zettergren.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0