Reportage
2 min lästid

En stor miljösatsning i liten Skåneort

1:a februari 2019, 09:11
En stor miljösatsning i liten Skåneort
Förskolan Magnolia en bit in i byggprocessen. Foto: Tomas Wijk.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Ett förskoleprojekt i den skånska kommunen Östra Göinge byggs – med höga miljökrav. Det på grund av efterfrågan från en stor, och oväntad, våg av barnfamiljer till kommunen.

I Knislinge, skånska Östra Göinge kommuns största tätort, har det byggts en förskola med stora miljösatsningar. Förskolan Magnolian, med sex avdelningar fördelat på två plan, är en prefabricerad byggnad med sedumtak och solceller mot söder, LOD-system (dagvattenkassetter för lokalt omhändertagande om regnvatten) och automatstyrd belysning, för att nämnda ett par satsningar. Energisatsningarna följer standard för Sveby energiavtal och räknar med att halvera energikravet från BBR genom 45 kilowattimmar per kvadratmeter och år.
– Det är roligt att bygga hållbart och att det ska fungera över tid. Med tiden får vi se, vi har ju inte facit idag. Tittar man på driftkostnaden över tid och inte bara produktionskostnaden känns det bra att vi jobbar på det här sättet och får möjligheterna att göra det, säger Tomas Wijk, enhetschef för drift och underhåll på Östra Göinge kommun och projektledare för byggnationen.

Oförutsägbar befolkningsökning

De 40 miljoner kronor som investerats i förskolan är en nödvändighet för området, som på senare tid – något oväntat – lockat allt fler barnfamiljer.
– Trenden har vänt i kommunen med antalet barnfamiljer. Dels i och med vågen av nyanlända familjer som kom hit och dels flera hemvändare som flyttat iväg ett tag som nu har hittat hem och tycker att Östra Göinge är lagom och familjevänligt. Det var något som var svårt att förutse för bara några år sen.

Området de byggde på hittade man fornlämningar och efter dialog med Länstyrelsen så påbörjades arbetet hösten 2017, med färdigställande i slutet av 2018. Förskolan Magnolian är den andra av liknande slag i Östra Göinge och tack vare erfarenheten från det tidigare projektet har det än så länge gått smärtfritt.
– Förskolorna projekterades i följd, så vi använde mycket av det vi projekterade i första svängen också andra gången. Det var färskt i minnet.

Reportaget släpptes första gången i Bygg #3 2018 och har uppdaterats.

#förskola #hållbarhet #Östra göinge #sedumtak #skåne #solceller
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0