Reportage
3 min lästid

Umeåprojektet: Den sista etappen växer fram

26:e juli 2021, 08:47
Umeåprojektet: Den sista etappen växer fram
Illustration över den nya trafikplatsen vid Klockarbäcken. Bild: Trafikverket/Sweco
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Umeåprojektet är det enskilt största vägprojektet norr om Sundsvall i Trafikverket Region Nord. Cirka 2,2 miljarder kronor investeras för att lösa miljö- och trafikproblemen i centrala Umeå. Nu arbetar Trafikverket med den sista etappen i Umeåprojektet, Västra länken.

Västra länken sträcker sig från Röbäcksdalen via Röbäck, Öster om Prästsjön. Sedan vidare mot Klockarbäcken och Vännäsvägen fram till Norra länken. Västra länken blir nya E12- sträckan. Den omfattar ny mötesfri väg med mitträcke, ny bro över Ume älv och trafikplatser.

Men även broar och portar för fotgängare, cyklister, jordbruk och friluftsliv. Västra länken är den sista etappen i Umeåprojektet, som får som en ringled runt Umeå och där byggande pågår. Byggandet av Västra länken startade år 2019. Själva byggperioden beräknas till cirka tre år.

Sammanlagt är ringleden 30 kilometer lång och kommer även medföra ökade möjligheter för tillväxt och utveckling av Umeå stad.

– Delar av Umeåprojektet på Röbäcksslätten byggs i Natura 2000-område. I Sverige finns nära 4 100 Natura 2000-områden med skyddsvärd natur på en sammanlagd yta av mer än sex miljoner hektar. För Umeåprojektet innebär det att olika steg tas för att skydda naturen under pågående vägbyggnadsarbete. Till exempel genomförs inget anläggningsarbete under den period som vårrastande fåglar befinner sig i området, säger Gerhard Barrestål, projektledare vid Trafikverket.

En balk på glid vid lanseringen

Kostnaden för Västra Länken ligger på cirka 1,4 miljarder kronor och medfinansieras av Umeå kommun. Hela projektet anses kosta 2 miljarder kronor, och är det enskilt största vägprojektet norr om Sundsvall för Trafikverket i Region Nord. Dock är ett projekt av en sådan här kaliber inte helt riskfri. Under entreprenad 10, Västra Länken, den 15 september 2020, så började en balk att glida okontrollerbart vid lanseringen av den nya brobalken. Den var ämnad för nya bron som byggs över Ume älv.

– Under våren och sommaren 2021 kommer ett antal provisoriska stöd att anläggas för att kunna lyfta och reparera den skadade brobalken samt reparera de skadade delarna av betongstöden. Innan det påbörjas kommer balken och betongstöd 1 till 3 att inspekteras så att rätt åtgärder utförs. Provisoriska stöd i anslutning till stöd 2 och 3, som båda är vid vattnet, kommer att grundläggas på berg respektive stöd 3:s bottenplatta. Provisoriska stöd vid landfäste 1 (södra sidan) och mellan stöd 3 och 4 (på Killingholmen) blir grundlagda på pålar, säger han. Gerhard avslutar:

-När reparationsarbetena är avslutade kommer återstående balkdelar (balk 1–1) att svetsas ihop med de balkar som redan finns på arbetsplatsen och lanseringen slutförs innan arbeten med betongfarbanan påbörjas, säger han.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0