Infrastruktur Järnväg
4 min lästid

Det här händer i Västlänken – sommaren 2021

26:e juli 2021, 08:13
Det här händer i Västlänken – sommaren 2021
Illustration som visar exempel på en ny bro över E6, Illustration: Metro Arkitekter
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Bygget av Västlänken i Centrala Göteborg fortsätter som planerat. Bland annat har sprängningsarbeten pågått under en längre tid och under våren har järnvägsprojektet passerat flera milstolpar. År 2026 planeras Västlänken stå klar för trafik. Enligt Ulf Angberg, Kommunikationsansvarig för Västlänken på Trafikverket, arbetas det för fullt i samtliga deletapper.

2018 inleddes det stora tunnelbygget. Nu, ganska exakt tre år senare rullar arbetet med Västlänken vidare på alla håll. Den åtta kilometer långa järnvägssträckan, som med sina tre nya stationer ska förkorta restider och underlätta resandet i hela Västra Götaland, har nu full produktion på samtliga av sina delprojekt.

Deletapp Centralen

En stor del av tunneln är byggd här och i slutet av mars gjordes ett så kallat genomslag i bergtunneln genom Gullberg som är cirka 100 meter lång – vilket gör att man kan se igenom Gullberget. Man har också börjat arbeta med det stora underjordiska stationsutrymmet intill Göteborgs nuvarande station, som har en spännvidd på cirka 50 meter.

– Mycket arbeten kvarstår, som att spåren skall ska läggas och stationerna ska inredas och färdigställas. Vi väntar även på att den gamla Hisingsbron ska rivas nästa år så att vi skall kunna påbörja den delen av tunneln och stationen, säger Ulf Angberg, Kommunikationsansvarig, Trafikverket.

”Omfattande bergschaktsarbeten inleds i Västlänkens huvudtunnel”

Deletapp Haga

Västlänkens etapp Haga byggs av ett konsortium bestående av italienska Astaldi, som bland annat byggt tunnelbanan i Rom, turkiska Gülermak och norska NRC Group. Här pågår arbetet med att bygga huvudtunnlar och förberedelser för att ta ut det stora stationsutrymmet. Själva stationsdelen ligger både i lera och i berg vilket innebär att man både arbetar i öppna schakt samt inne i själva berget. Det öppna schaktet kommer att sträcka sig tvärs över Rosenlundskanalen, säger Ulf Angberg.

Deletapp Kvarnberget

I Kvarnberget arbetar man med förstärk­ningen av Götatunneln och omfattande bergschaktsarbeten för Väst­länkens huvudtunnel. Här har arbetet dragits ut på tiden, då det är ett område som innehållit många arkeologiska fynd, bland annat ett antal gamla skepp. De arkeologiska arbetena har tagit cirka ett och ett halvt år.

-Nu är vi i full gång med byggnationen av etappen. Förutom arbetet med själva Kvarnbergsdelen utförs också förstärkningsarbeten på Götatunneln som Västlänken kommer att passera två gånger: Under perioden har Götatunneln varit dubbelriktad men under augusti kommer vi att öppna för Trafiken som vanligt, säger han.

Deletapp Korsvägen

Deletapp Korsvägen uppförs av NCC och tyska Wayss & Freytag Ingenieurbau AG och omfattar cirka 3,2 kilometer dubbelspårig järnväg, varav merparten går i tunnel. Samt en ny, underjordisk station som byggs vid knutpunkten Korsvägen i centrala Göteborg.

– I denna etapp byggs det på flera håll. Vi bygger både i öppna schakt och under mark där det är berg. För tillfället byggs det för fullt under Liseberg, Jakobsdal, Almedal och i Skår. På själva Korsvägen pågår arbetet med att bygga det stora stationsutrymmet där vi under förra året byggde en temporär bro för all trafik på Mölndalsvägen, säger Ulf.

Varför byggs Västlänken?

-Huvudsyftet med Västlänken är att kunna öka tågkapaciteten till och från Göteborg då det inte finns mer kapacitet på nuvarande station under de tider människor behöver resa. De nya stationerna ger också fler målpunkter i centrala Göteborg som sprider ut resandet som idag i hög grad är koncenterarat till området kring centralstationen. De nya stationslägens skapar också möjlighet till stadsutveckling som Göteborgs stad arbetar med, avslutar Ulf.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0