Nyheter Affär & Karriär
2 min lästid

WSP rekryterar tungviktare

18:e oktober 2021, 06:43
WSP rekryterar tungviktare
Björn Westerberg, tidigare vd på Tågoperatörerna. Foto: WSP
Malin Rothenborg Malin Rothenborg
Like 0

Järnvägen i Europa har hamnat i fokus både i och med EUs återhämtningsfond och unionens satsningar på gröna näringar. Dessutom kommer vi se en våg av avregleringar när ny EU-lagstiftning slår igenom. WSP matchar utvecklingen med ett flertal tunga rekryteringar, bland annat Björn Westerberg, tidigare vd på Tågoperatörerna.

– Vi i Sverige och Norden har under många års tid byggt upp en kunskap kring avregleringens utmaningar och framgångar. Det här är kunskap som nu efterfrågas i Europa. Det satsas enorma resurser just nu och jag ser fram emot att med min erfarenhet och mitt kontaktnät i EU kunna bidra till WSPs resa att utvecklas både lokalt och på Europa-nivå. WSPs tyngd på området i kombination med framåtlutade satsningar lockade mig, säger Björn Westerberg, som är en av de tungviktare i branschen som WSP nyligen rekryterat.

Björn Westerberg kommer närmast från en roll som vd för Tågoperatörerna och som branchchef för Tågföretagen, där fokus under dessa år legat på att stärka järnvägens kvalitet, kapacitet och konkurrenskraft både i Sverige och Europa. Han har även arbetat på SJ AB under många år bland annat som projektledare för höghastighetståg och affärsstrateg. Totalt samlar WSP numera ett hundratal strategiska rådgivare med fokus på järnväg, sjöfart, fordon, transportlösningar och finansiering. Ulf Larsson är chef och den som drivit utvecklingen.

– Vi ser att vi har en viktig roll att fylla i att stärka järnvägens konkurrenskraft och hållbara transportsätt i stort. Det händer otroligt mycket just nu, både med återstarten efter pandemin men också den ökade efterfrågan på hållbara transporter. Jag ser oss lite som en start-up dit vi på kort tid lyckats locka många stjärnor i branschen och målet är att växa ytterligare, med ett särskilt fokus på de många stora investeringar som ska genomföras i Europa, förklarar Ulf Larsson.

Närmare ett 20-tal personer har under hösten anslutit sig till WSP Rail Advisory, förutom Björn Westerberg också Per Olof Lingwall, tidigare Finansdepartementet och Trafikverket, Olof Kjellström, tidigare Jernhusen, och Pär Malmberg tidigare McKinsey, Försvarsmakten, Regeringskansliet och MSB. I WSP Europa är man ännu inte lika starka men med drivkraft från bland annat erfarenheterna av järnvägens avreglering i Sverige och Norden ser Ulf Larsson stora möjligheter att stötta och stärka bolaget inom dessa delar.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0