Nyheter
3 min lästid

Nya planen för Väsby Entré

2:a november 2021, 08:15
Nya planen för Väsby Entré
Visionsbild av det framtida stationsområdet i Upplands Väsby. Illustration: Zaha Hadid Architects
Malin Rothenborg Malin Rothenborg
Like 0

Kommunstyrelsen har sagt ja till att gå vidare med en uppdaterad plan för Väsby Entré. Med beslutet om den nya stadsdelen, som framgår av ett pressmeddelande, tas ett betydande steg mot Väsby stad 2040.

Den nya versionen har en högre detaljgrad i beskrivningarna. Där finns också de justeringar som gjorts efter synpunkter från bland andra Trafikverket, Region Stockholm, Länsstyrelsen Stockholm och privatpersoner i samband med samrådet 2018.

Stadsdelen Väsby Entré kommer att sträcka sig från järnvägsparken till södra änden av Anton Tamms väg. På västra sidan om järnvägen sträcker sig området med nya bostäder och verksamhetslokaler ända ned till Mälarvägen. Bakom arbetet med att skapa ett visuellt attraktivt och modernt stationsområde står arkitektkontoret Zaha Hadid Architects.

– Väsby Entré blir en helt ny stadsdel där vi förenar stationsområdet med nya bostäder för 3 000 invånare och utbyggd lokaltrafik. Vi tar vara på stationsområdets strategiska läge med närhet till Stockholm, Arlanda och Uppsala. Med omvandlingen skapar vi en mötesplats för dagens och morgondagens Väsbybor, säger kommunstyrelsens ordförande Oskar Weinmar (M).

Väsby Entré ska inrymma 1 500 nya bostäder, 30 000 kvadratmeter kontors– och verksamhetslokaler, utbyggd kollektivtrafik och en levande stadsmiljö. De västra och östra delarna av Väsby binds samman med två nya broar över järnvägen.

– Väsby växer snabbt och 2040 ska vi vara 63 000 invånare. Byggandet av den nya stadsdelen Väsby Entré är en viktig del i utvecklingen av kommunen. Med en modern station för pendling, bostäder, handel och service vill vi skapa en levande och attraktiv stadsdel och en ännu bättre kollektivtrafik, säger oppositionsråd Mathias Bohman (S).

Inom Väsby Entré byggs två nya förskolor med plats för sammanlagt 240 barn. Nyligen antogs ett samverkansavtal mellan kommunen och Region Stockholm om att bygga en ny bussterminal. Det har också tagits beslut om att öppna järnvägsparken med dess kulturhistoriska byggnader för allmänheten under 2022.

Anne-Sophie Arbegard, projektchef för Väsby Entré, tror att utvecklandet av Väsby Entré kommer att ge eko långt utanför kommungränsen.

– Med nya bostäder, utbyggd pendeltrafik och ny bussterminal bidrar Väsby Entré till minskad bostadsbrist och förbättrad kollektivtrafik i hela norra Stockholmsregionen. Vi har ett gott samarbete med Trafikverket och Region Stockholm och kommer att uppnå en stor samhällsnytta med de förändringar vi genomför i infrastrukturen.

Fakta:

15 november tar Kommunfullmäktige ställning till den justerade versionen av Väsby Entré. I slutet av november presenteras en reviderad detaljplan som går ut på offentlig granskning. Under de åtta veckor som granskningen pågår finns det möjlighet att lämna en sista synpunkt på detaljplanen.

Målet är att en slutgiltig detaljplan ska antas av kommunfullmäktige i slutet av 2023. Spadtag för Östra Runby med Väsby stationsområde kan i så fall tas 2024. Bostadsbyggandet kan påbörjas 2026 och år 2035 beräknas hela Väsby Entré vara klart.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0