Nyheter
2 min lästid

Ny vattenpark ska rena Mälaren

15:e oktober 2021, 11:39
Ny vattenpark ska rena Mälaren
Drönarbild över den nya vattenparken. Bild: Peab
Malin Rothenborg Malin Rothenborg
Like 0

Den 15 oktober invigs den 13 hektar stora vattenparken vid Johannisberg. Vattenmiljöerna i parken kommer fungera som utflyktsmål samtidigt som den renar förorenat dagvatten, enligt ett pressmeddelande från Norconsult.

Den nya vattenparken bidrar bland annat till att rena det hårt dagvattenbelastade vattnet i Kapellbäcken och därmed till att förbättra vattenkvalitén i Mälaren. Men vattenparken, vars landmiljöer har designats av Topia landskapsarkitekter, ska även bli en rekreationsplats för allmänheten att besöka, med sittplatser, grillplatser, promenadstigar och bryggor.

För att gynna biologisk mångfald har parken anlagts med en stor variation av vatten- och landmiljöer som kan ge livsrum för många olika arter. Norconsults experter inom miljö och VA står bakom projekteringen av den nya parkens vattenmiljöer.

– Vi har jobbat brett över teknikgränserna och tillsammans med andra aktörer i detta projekt. Uppdraget har omfattat hela kedjan från design av dammar och våtmarksytor och tillståndsprövning vid mark- och miljödomstolen till detaljprojektering och förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenör samt byggplatsuppföljning, säger uppdragsledare David Reuterskiöld och Alexander Grossmann som arbetat länge med projektet.

Vattenparken ingår i ett omfattande EU-projekt (LIFE IP Rich Waters) som omfattar flera delprojekt i länet, med syfte är att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0