NCC
2 min lästid

NCC drar igång vägprojekt

20:e maj 2021, 08:48
NCC drar igång vägprojekt
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

NCC har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga om en del av E16/Väg 70 mellan Borlänge-Djurås till en mötesfri väg. Vägen är en av Dalarnas mest trafikerade men saknar idag mitträcke. Uppdraget gäller etapp 1, sträckan Mellstarondellen-Norr Amsberg. Ordervärdet är cirka 110 miljoner kronor.

E16/Väg 70 är en av de mest trafikerade vägarna i Dalarna. Det gäller inte minst sträckan mellan Borlänge och Djurås. Den anses farlig eftersom den går igenom ett landskap med många hus och små byar nära vägen. Nu ska NCC på uppdrag av Trafikverket bygga om sträckan så att den blir säkrare för både bilister, gång- och cykeltrafikanter och närboende.

– Vi är stolta att vi har fått förtroendet att bygga om den här vägsträckan. Att göra trafiken säkrare är en viktig uppgift och vi kommer att använda vår omfattande och mångåriga kompetens till att skapa en vägsträcka som möter alla de säkerhetskrav som ställs, säger NCC:s projektchef Anders Danielsson.

Vägen kommer att få en liknande utformning som de södra delarna av E16/Väg 70 i Dalarna, mot Mälardalen. Sträckan kommer att få ett mitträcke vilket gör den helt mötesfri och en vägport för planfri korsning. Utfarter från närliggande fastigheter planeras att ersättas med uppsamlingsgator för säkrare anslutning mot riksväg. 

Att vägsträckan är hårt trafikerad beror inte minst på arbetspendling och att den används av många som ska söderifrån till svenska skidorter under vinterhalvåret. Även sommartid är andelen genomfartsresenärer till fjälltrakterna hög.

– Vi är oerhört glada att arbetet med att göra vägen säkrare nu kommer igång. En lång och noggrann planprocess ligger bakom det här och att vi nu äntligen får komma till byggstart känns väldigt tillfredsställande. Om cirka två år kommer vi att ha en betydligt säkrare väg, säger Trafikverkets projektledare Patrick Svärd.

Byggstart för projektet är redan under juni månad och det beräknas vara klart 2023. Affären uppgår till 110 MSEK och orderregistreras i affärsområde NCC Infrastructure andra kvartalet 2021.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0