Mässor
2 min lästid

Samverkan A och O för systematiskt brandskyddsarbete

23:e augusti 2022, 13:12
Samverkan A och O för systematiskt brandskyddsarbete
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

–Syftet med mitt seminarium är att reda ut hur ansvaret kan fördelas mellan fastighetsägare och hyresgäster. Jag kommer även att dela med mig av konkreta tips och råd kring hur fastighetsägare kan effektivisera sitt systematiska brandskyddsarbete, säger Ulf Laurin, brandingenjör och affärsområdeschef brand och räddning på Securitas Sverige.

Hans erfarenhet är att många fastighetsägare och hyresgäster upplever det förebyggande brandskyddet som komplext, inte minst när det gäller att förstå hur brandskyddet är uppbyggt i en fastighet.

Tydlig ansvarsfördelning mellan fastighetsägare och hyresgäst

I nyproducerade fastigheter är brandskyddet i allmänhet bra, men ju längre tiden går, desto lättare är det att brandskyddet tappas bort på vägen. Samtidigt bör man komma ihåg att det alltid är billigare att förebygga en brand än att hantera en incident när olyckan väl är framme.

Ulf Laurin, chef Brand & Räddning på Securitas.

–Lagen säger att fastighetsägare och hyresgäster själva bör komma överens kring hur ansvarsfördelningen ska se ut vad gäller det förebyggande brandskyddsarbetet. Tydlighet och att noga kommunicera ansvarsfördelningen till båda parter är viktigt. På mitt seminarium kommer jag bland annat att ge råd kring hur man kan organisera och fördela det förebyggande brandskyddsarbetet, säger Ulf Laurin.

Inventera brandskyddet vid om- och tillbyggnader

I fastigheter som byggts innan 1994 och saknar en ordentlig brandskyddsdokumentation rekommenderar Ulf Laurin fastighetsägare att inventera fastighetens brandskyddstekniska lösningar. Inventeringen säkerställer att befintliga installationer fungerar som de ska.

–När man bygger om eller till en fastighet förändras ofta de grundläggande förutsättningarna för hur brandskyddet fungerar i byggnaden. Satsa på regelbundna inventeringar, i synnerhet om förutsättningarna förändras i fastigheten. Om man exempelvis bygger om ventilationssystemet så påverkar det i många fall hur brandgaser sprids i fastigheten. Det är därför viktigt att få med sig det brandskyddsförebyggande arbetet som en självklar del i samband med renovering av fastigheter, säger Ulf Laurin.

#brandskydd #fastighetsmässan #säkerhet #securitas
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0