Mässor
2 min lästid

Vattenskadan – en kostsam miljöbov

23:e augusti 2022, 13:02
Vattenskadan – en kostsam miljöbov
Joni Rautanen. Foto: Anticimex / Genrebild: Foto Genrebild: Suhyeon Choi, Unsplash
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

–Vi kommer att inleda vårt seminarium med att tala om översvämningar generellt. Vi kommer bland annat att ta upp vilka konsekvenser den översvämning som drabbade Malmö 2014 fick för staden, dess fastighetsägare och invånare. Vi kommer även att presentera aktuella data från Vattenskadecentrum som ger en bild av vattenskadornas årliga ekonomiska och klimatmässiga påverkan, säger Joni Rautanen, tjänsteansvarig för fuktkontroll och krypgrund på Anticimex.

Omfattande ekonomisk och klimatmässig påverkan

Vattenskador genererar nämligen inte bara stora kostnader för samhället och för enskilda fastighetsägare. De orsakar i många fall även en omfattande klimatpåverkan. För fastighetsägare är det därför av stor vikt att lära sig mer om hur snabba insatser och kunskap om förebyggande fuktsäkert byggande kan bidra till att minska såväl kostnaden som klimatpåverkan.

–Det är exempelvis relativt vanligt att ett badrum som drabbats av en vattenskada rivs, trots att skadan många gånger enbart omfattar delar av rummet. Analysera i stället först hur mycket som har skadats för att därefter kunna fatta ett välgrundat beslut. Man bör i första hand torka ut rummet på ett korrekt sätt och förstås även inleda torkprocessen på ett så tidigt stadium som möjligt. Glädjande nog rör sig branschen nu mot att i allt större utsträckning i stället delreparera i övrigt funktionsdugliga våtrum som drabbats av en vattenskada, säger Joni Rautanen.

Innovativ teknologi förebygger vattenskador

På föreläsningen kan åhörarna bland annat lära sig mer om olika torktekniker och vilka faktorer som påverkar torkprocessens längd. På senare år har dessutom flera innovativa lösningar lanserats som gör det lättare att förebygga vattenskador.

–Vi kommer även att presentera vad som är på gång i branschen vad gäller just vattenskador. Översvämningar är en unik typ av vattenskada eftersom de påverkar så många människor och dessutom orsakar stora samhällskostnader. Antalet skyfall väntas öka framöver. Kunskap om hur man förebygger och på bästa sätt hanterar den typen av vattenskador är därför relevant kunskap för alla typer av fastighetsägare, säger Joni Rautanen.

#anticimex #fastighetsmässan #fastighetsmässan syd #vattenskador
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0