Senaste nytt infrastruktur
3 min lästid

För ett digitaliserat och hållbart transportsystem

19:e juni 2019, 10:43
För ett digitaliserat och hållbart transportsystem
Olof Johansson, programchef. Foto: Trafikverket
Jessica Branschaktuellt Jessica Branschaktuellt
Like 0

Nyligen offentliggjorde Trafikverket sin färdplan för ett uppkopplat och automatiserat vägtransportsystem

Färdplanen etablerar både en grund för kunskapsbyggande och ökar transportsystemets digitaliseringstakt i praktiken. 20 konkreta åtgärder presenteras.

Digitaliseringen innebär bland annat att väginfrastrukturen blir uppkopplad och en mer integrerad del i olika transportlösningar, vilket kan bidra till ett mer effektivt och hållbart transportsystem.

Delad information

– Vi ser stora möjligheter att göra vägtransportsystemet mer effektivt och hållbart, säger Olof Johansson, programchef i ett pressmeddelande. Det handlar till exempel om ihopkopplade transportkedjor där information utbyts – som kan ge mer gods i varje transport, pålitligare information, förenklad ruttoptimering och ökade fyllnadsgrader. För den enskilde trafikanten kan det innebära bättre framkomlighet på väg, mindre köer och bättre förutsägbarhet på resan.

Samverkan viktig för framgång

Nästa steg handlar om att vidareutveckla och konkretisera åtgärderna i färdplanen. Det behöver utredas hur de ska finansieras och genomföras samt hur detta underlag sedan integreras i en eventuell kommande åtgärdsplanering.

– Samverkan med andra aktörer är nödvändig för genomförandet. Färdplanen beskriver vårt, Trafikverkets, bidrag. Genom att vara proaktiva och använda det statliga vägtransportsystemet som testarena för att rulla ut framtidens tekniker, kan vi också bidra positivt till svensk industris konkurrenskraft. I nästa steg vill vi etablera en struktur för samverkan och genomföra kunskapsutbyte kring exempelvis hur åtgärderna påverkar regelverk, funktionella krav på väg eller vilken digital infrastruktur som behöver finnas på plats, avslutar Olof Johansson.

20 åtgärder inom fyra områden

Kärnan i färdplanen är 20 konkreta åtgärdsförslag, som är indelade i fyra områden enligt nedan.

Ökad kunskap om automatiseringens effekter

 • Automatiserad buss mellan noder på landsväg
 • Automatiserade godstransporter mellan noder
 • Automatiserade fordon på statligt vägnät i dedikerat körfält
  Automatiserade robotar för underhåll av cykelinfrastruktur

Effektivt utnyttjande av kapacitet

 • Styrning av trafik för ökad framkomlighet
 • Framkomlighetsåtgärder för regional trafik
 • Multimodal datadelning av potentiella störningar till fordon
 • Hamnen som nod för informationsutbyte
 • Kombinerad mobilitet

Hållbart och säkert transportsystem genom digitalisering

 • Åtgärder för ökad hastighetsefterlevnad inom vägtrafik
 • Urbana miljözoner för ökad regelefterlevnad
 • Dynamisk miljöstyrning på statligt vägnät
 • Gröna körfält
 • Ökad samlastning och smarta logistikhubbar

 Nya planeringsstöd för ökad användbarhet

 • Storskalig simulering för interaktion av automatiserade och manuellt framförda fordon
 • Simulering av framtida infrastrukturåtgärder
 • Videoanalys för att analysera utnyttjande av cykelvägnätet
 • Insamling av mobildata för att fånga potential för ökad cykling på statligt vägnät
 • Bättre planeringsunderlag genom analys av flödesdata
 • Avancerad bildanalys av landskap

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0