Senaste nytt infrastruktur
16:e februari 20162 min lästid

Historisk renovering av Göta kanal

16:e februari 20162 min lästid
Historisk renovering av Göta kanal
|
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

I dagarna startar det i särklass mest omfattande arbete med Göta kanal sedan kanalen byggdes i början av 1800-talet.

Projektet, som kallas Göta kanal 2.0, innebär ett nytt kapitel i Göta kanals historia, då hela kanalen ska restaureras och driften ska säkras för många år framöver.

Projektet inleds med två omfattande arbeten i Söderköping som är betydande för att kunna hålla kanalen öppen. Kostnaden för arbetena beräknas uppgå till cirka 15 miljoner.

De två första delprojekten som nu påbörjas är ett omfattande arbete med att täta slussen i Söderköping och ett stort markarbete för att kontrollera vattenflödena i Mariehov väster om Söderköping.

— Med tanke på att beslutet kring finansieringen kom så sent som i oktober känns det fantastiskt att vi redan nu är igång med flermiljonsprojekt, säger Anders Donlau, VD på AB Göta kanalbolag. Båda två uppstartade projekten är viktiga för att kunna säkra Göta kanal. Tidsplanen är tight, men arbetena beräknas vara färdiga innan kanalen öppnar för båttrafik i maj.

Området kring Söderköping, hela vägen från Asplången till Mem, är instabilt med djupa lager av lera. Redan när kanalen byggdes kände man till de dåliga markförhållandena, men underhållet och skötseln av diken, bigravar och kulvertar har under åren blivit eftersatta samtidigt som nya lagar och krav har tillkommit.

— Inför arbetet har det gjorts omfattande mätningar, provborrningar och inläsning av arkivmaterial. Vi ökar säkerheten genom att skapa ett sätt att övervaka förändringar i området kring kanalen för att undvika instabila lägen, säger Axel Hallin, geotekniker på Ramböll och konsult i projektet.

Fakta Göta kanal 2.0

Namnet på det projekt som Göta kanalbolag tagit initiativ till för att säkra Göta kanal inför framtiden. En förstudie har gjorts och slutrapporten visar på ett stort renoveringsbehov för att klara av Göta kanals fortsatta drift som besöksmål och kulturarv. Regeringen har beslutat att avsätta 100 miljoner kronor under 2016 till den nödvändiga upprustningen och totalt beräknas projektet kosta drygt en halv miljard kronor under en femårsperiod. En omfattande del i projektet styrs av kraven i den nya Dammsäkerhetslagen (2014:214).

#göta kanal #infrastruktur #renovering
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0