Senaste nytt infrastruktur
2 min lästid

SJ förbättrar årsresultat

15:e februari 2016, 09:02
SJ förbättrar årsresultat
SJ storsatsar efter ännu ett stabilt kvartal. Bildkälla: SJ
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

SJs nettoomsättning för fjärde kvartalet 2015 uppgick till 2 352 MSEK (2 355) och för helåret till 9 052 MSEK (9 065).

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 100 MSEK (228). För helåret ökade rörelseresultatet med 57 MSEK till 625 MSEK (568). SJs fokus på kostnads- och resursstyrning under året har bidragit till ett förbättrat underliggande resultat för helåret på 655 MSEK (503).

– Resultatet för fjärde kvartalet var inte i nivå med samma kvartal föregående år. Främsta förklaringen är att vi 2014 hade intäkter från försäljning av lok.Resultatet för helåret 2015 ger oss handlingsutrymme och möjligheten att fortsätta investera i kundförbättringar, fortsätter SJs vd Crister Fritzson.

Under fjärde kvartalet ökade antalet resenärer med totalt en procent och på våra storstadslinjer med tre procent, jämfört med samma kvartal föregående år. Linjen Stockholm-Oslo som trafikeras med X 2000 har varit väldigt framgångsrik där antalet resor har ökat med 25 procent efter sommaren, med fler avgångar och förkortad restid. Under året ökade antalet privat- och affärsresenärer med två procent och Nöjd Kundindex (NKI) förbättrades till 66 (63).

Även på linjen Stockholm-Malmö/Köpenhamn ökade antalet resor med cirka 11 procent och efterfrågan på längre resor har överlag ökat. På linjen Stockholm-Sundsvall/Umeå ökade antalet resor med sex procent.

Kvartalsperiod oktober-december 2015

– Nettoomsättningen uppgick till 2 352 MSEK (2 355)
– Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 100 MSEK (228)
– Periodens resultat uppgick till 72 MSEK (179)

Helåret januari-december 2015

– Nettoomsättningen uppgick till 9 052 (9 065)
– Rörelseresultatet ökade med 57 MSEK och uppgick till 625 MSEK (568)
– Årets resultat uppgick till 471 MSEK (460)
– Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 188 MSEK (230), motsvarande 47,05 SEK per aktie
– Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,19 ggr (-0,07)
– Avkastning på operativt kapital uppgick till 13,2 procent (11,5)
– Sjukfrånvaron uppgick till 6,3 procent (6,1)
– Nöjd kundindex, NKI, uppgick till 66 (63)
– Punktligheten för SJs fjärrtåg uppgick till 82 procent (81)
– Punktlighet för SJs regionaltåg uppgick till 89 procent (89)

#järnväg #kollektivtrafik #sj ab
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0