Senaste nytt infrastruktur
25:e mars 20152 min lästid

Ny rapport: HH-förbindelsen är lönsam

25:e mars 20152 min lästid
Ny rapport: HH-förbindelsen är lönsam
|
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör är lönsam och kan användarfinansieras, även utan godståg. Den kan betalas tillbaka på endast 24 år, och ge en samhällsekonomisk vinst på 46 miljarder kronor enbart genom kortare restid. Det visar en ny rapport, som tagits fram av Öresundskomiteen på uppdrag av medlemsorganisationerna.

Rapporten, ”Opdatering af analyser af HH-forbindelsen ”, visar att en fast HH-förbindelse i dagens penningvärde skulle kosta 42 miljarder kronor (SEK), men att den skulle kunna återbetalas på bara 24 år. Den skulle också ge ett driftsöverskott på 7 miljarder kronor skriver Öresundskomiteen i ett pressmeddelande.

Rapporten är en uppdatering av den tidigare analys av en fast HH-förbindelse, som gjordes 2010 inom ramen av det så kallade IBU-Öresund-projektet om infrastruktur och stadsutveckling. Den analysen byggde på en användarfinansierad HH-förbindelse som inkluderar godståg och en Ring 5-led norr om Köpenhamn. Den analys som nu gjorts, utesluter godståg och Ring 5.

Utbyggd infrastruktur ger också samhällsekonomiska vinster. Den nya rapporten beräknar att en fast HH-förbindelse ger en samhällsekonomisk vinst på 46 miljarder kronor enbart genom de resandes tidsbesparingar. Med förbindelsen förkortas restiden från Köpenhamn till Helsingborg till under 40 minuter. Detta skulle ge en markant förstorad arbetsmarknadsregion, och därmed ge ytterligare samhällsekonomiska vinster utöver tidsbesparingen.

Möjlig finansiering av en Öresundsmetro till Köpenhamn
Rapporten öppnar också upp för frågan om hur en HH-förbindelse kan bidra till finansieringen av en Öresundsmetro mellan Malmö och Köpenhamn. Prognoserna visar att Öresundsbron på sikt behöver avlastning, och en Öresundsmetro är en möjlig lösning för att öka kapaciteten. Analyserna visar att en Öresundsmetro ger flera fördelar, men att biljettintäkterna inte kan täcka driftskostnaderna och avbetalningarna. Överskottet från en HH-förbindelse kan emellertid, genom en så kallad New York-modell, tillsammans med överskottet från Öresundsbron finansiera en metro. New York-modellen innebär gemensamt ägarskap för Öresundstrafiken.

Ett led i Sverigeförhandlingen
Den nya analysen ska också ses i förhållande till den pågående Sverigeförhandlingen, där det bland annat planeras för höghastighetståg mellan Stockholm och Malmö, och öppnas upp för nya Öresundsförbindelser. Den svenska planeringen av ny infrastruktur måste knytas ihop med de internationella transportsystemen.Öresundsregionen får inte ses som en slutpunkt för svenska tåg, utan en knutpunkt, mitt i ett internationellt trafikflöde. Redan nu måste den kommande Fehmarn Bält-förbindelsen tänkas in i den nationella infrastrukturplaneringen.

#danmark #helsingborg #tunnelbygge
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0