Kollektivtrafik
2 min lästid

Rapport om utbyggd tunnelbana presenteras i maj

25:e april 2016, 08:39
Rapport om utbyggd tunnelbana presenteras i maj
|
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Just nu gör förvaltning för utbyggd tunnelbana en större genomgång av hela den nya tunnelbanan.

Rapporten ska presenteras för styrelsen, som består av representanter för stat, landsting och de kommuner som får ny tunnelbana, i slutet av maj. När styrelsen tagit ställning till rapporten kommer en mer detaljerad plan för kommande kostnader och tidplan att kunna presenteras.

Arbetet med rapporten påbörjades efter att en prognos presenterats tidigare i år som visade på en risk för att projektet kunde bli upp till 3,5 miljarder dyrare än vad som först beräknats.

– Med den prognosen som underlag arbetar vi tillsammans med kommunerna, för att se till att vi bygger en så effektiv anläggning som möjligt men som ska hamna inom ramen för det avtal vi har, säger förvaltningschef för den utbyggda tunnelbanan Mårten Frumerie.

Bättre bedömningar

Ju längre planeringsarbetet med nya tunnelbanan kommer, desto bättre bedömningar av byggkostnaden går att göra, inte minst tack vare resultaten från provborrningar och markundersökningar.

– Nu går vi systematiskt igenom hela anläggningen för att effektivisera byggtiden och säkerställa att kostnaderna ligger inom de ramar som finns i avtalet. Det är i det här tidiga skedet som vi har goda möjligheter att använda prognosen för att påverka slutkostnaden, säger Mårten Frumerie.

Nya planer i slutet av maj

Arbetet kan innebära att en del planerade stationer hamnar i något andra lägen. I slutet av maj ska förvaltningens förslag på förändringar presenteras för styrelsen.

– Om styrelsen beslutar om större justeringar kommer närboende och andra intressenter att få ytterligare ett tillfälle att titta på planerna och komma med synpunkter, säger Mårten Frumerie.

#infrastruktur #kollektivtrafik #rapport #stockholms tunnelbana #tunnelbana #tunnelbanan
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0