Kollektivtrafik
13:e december 20213 min lästid

Kollektivtrafiken får max tre miljarder i Coronastöd

13:e december 20213 min lästid
Kollektivtrafiken får max tre miljarder i Coronastöd
Foto: Susanne Nilsson / Flickr (CC BY-SA 2.0)
Malin Rothenborg Malin Rothenborg
Like 0

Sökta medel överstiger Regeringens beslut om avsatt stödpaket, varför respektive kollektivtrafikmyndighet får mindre pengar än önskat.

I somras beslutade regeringen om ett tillfälligt, riktat stöd på tre miljarder kronor till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, för minskade biljettintäkter på grund av Covid 19. Nedan följer en redogörelse på beslut om sökta medel, som framgår av ett pressmeddelande från Trafikverket.

Det är Trafikverket som hanterar kollektivtrafikmyndigheternas ansökningar om stöd och beslutar om vem som får ersättning och hur mycket, utifrån uppställda kriterier. Det är regeringen som har beslutat om omfattningen på stödet i form av tre miljarder kronor för 2021, som Trafikverket fördelat enligt nedan.

Sökande                                    Beslutat belopp

Region Gotland                        1 774 632

Region Östergötland               66 108 520

Region Sörmland                     19 878 010

Västra Götalandsregionen     470 201 292

Region Stockholm                    1 318 487 302

Jönköpings Länstrafik              47 072 714

Skånetrafiken                           481 312 033

Region Halland                         86 778 614

Region Kalmar                          35 623 913

Region Gävleborg                     44 528 681

Region Uppsala                        164 503 437

Region Västmanland               31 307 295

Region Västernorrland            27 493 650

Region Örebro                          43 160 764

Region Dalarna                         42 401 632

Region Norrbotten                   28 006 846

Region Kronoberg                    50 843 426

Region Blekinge                        20 627 741

Region Västerbotten               50 097 732

Region Värmland                     25 481 000

Region Jämtland                       18 310 766

Nytt för 2021 är att ansökningarna avser en period om 6 månader, jämfört med 4 månader för 2020. På samma sätt som under 2020, utgår ersättningen från minskade biljettintäkter jämfört med motsvarande period 2019. För att säkra att stödet bidrar till minskad trängsel i kollektivtrafiken, kommer ersättningen under 2021 justeras utifrån hur utbudet av kollektivtrafik har upprätthållits.

– Syftet med ersättningen är att säkra transportsystemets tillgänglighet i coronatider. Vi behöver se till att kollektivtrafiken ska kunna fortsätta i tillräcklig omfattning för att undvika trängsel och på så sätt undvika ökad smittspridning, säger Jonas Bergström, nationell planerare på Trafikverket.

Samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter har ansökt om stöd om totalt 4,8 miljarder kronor i år. Beloppet överstiger de medel om 3 miljarder kronor som regeringen har beslutat i stöd till kollektivtrafiken 2021. Därför ska Trafikverket sätta ned ersättningen med samma procentsats för samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter som ska ges ersättning. Det innebär en procentuell neddragning på cirka 36 procent av vad respektive myndighet har sökt.

#covid #ersättning #kollektivtrafik #stöd #trafikverket
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0