Kollektivtrafik
12:e december 20211 min lästid

SL:s nota för ingenting blev en halv miljard

12:e december 20211 min lästid
SL:s nota för ingenting blev en halv miljard
Flickr/Image: Craig. (License BY-NC-ND 2.0)
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Bakgrunden till tvisten, som pågått sedan 2017, handlar om en utebliven leverans av ett signalsystem till tunnelbanans röda linje – ett anbud som Hitachi Rail vann år 2010.

Men projektet kantades av förseningar och fördyringar och SL beslöt därför att häva avtalet, ett beslut som Hitachi Rail valde att bestrida i skiljenämnd.

Domen innebär att SL ska ersätta Hitachi Rail med 500 miljoner kronor. I samband med hävning återtog SL 700 miljoner i utbetalade förskott till Ansaldo.  

”595 miljoner kronor finns sedan tidigare avsatta i Trafikförvaltningens budget för 2022 för att täcka kostnaden. Domen kommer inte att påverka SL:s trafikutbud och tjänster till resenärerna”, skriver SL i pressmeddelandet.

Totalt hade företaget krävt SL på 1,4 miljarder kronor.

Skiljenämnden hävdade i en mellandom att SL inte hade rätt att häva eftersom det sedan avtalstecknande gått alltför många år, under vilka SL gått med på alltför många ändringar och tillägg till beställning. Därmed gällde inte det ursprungliga avtalet.

– En hård lärdom är att vi borde hävt avtalet och avslutat projektet redan 2013, och vi tar vårt fulla ansvar, för upphandling, projektledning och för att vi hävde avtalet, avslutar David Lagneholm.

#hitachi rail #kollektivtrafik #stockholms tunnelbana #stockholmslokaltrafik #transport
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0