Infrastruktur Kollektivtrafik
2 min lästid

Nordens största bussdepå invigd i Tomteboda

21:a juni 2021, 17:26
Nordens största bussdepå invigd i Tomteboda
Med sina 30 000 kvadratmeter är den Nordens största bussdepå.
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Efter tre års byggnation öppnar SL nu som beräknat en ny bussdepå i Tomteboda i Solna strax norr om Stockholm. Depåns totala yta om 30 000 kvm har plats för 220 SL-bussar och blir därmed Nordens största bussdepå.

“Tomtebodadepån blir störst i Norden och minskar miljöpåverkan genom flera innovativa lösningar”, skriver SL i ett pressmeddelande.

Genom att använda delar av Tomtebodas gamla postterminal, ett av landets största byggnadsverk, har SL minimerat belastningen på miljön som en nybyggnation normalt medför.

– Vi är stolta över att kunna lämna över Nordens modernaste bussdepå till kollektivtrafikverksamheten. Depån har levererats inom budget och med innovativa lösningar vad gäller miljö i form av skydd av vatten och biotoper men även användande av grön betong och renovering av existerande byggnad. Den tekniska höjden är stor där bland annat unika tunga takbalksbyten inomhus har utförts och en helt ny uppställningshall byggts på en kompakt och komplicerad plats, säger Karin Svingby, avdelningschef, trafikförvaltningen.

Bygget av den nya depån startade sommaren 2018 och invigdes som beräknat måndagen den 21 juni 2021. Via en avfartsramp som ansluter till Essingeleden kan bussarna enkelt köra till depån.

Fakta – Tomtebodadepån

  • Tomtebodadepån är dimensionerad för att uppfylla dagens krav på energihushållning.
  • Projektet lever upp till kraven för ett miljövänligt och hållbart byggande. Bland annat har SL använt sig av Byggvarubedömningen för att inte använda miljöskadligt material och ställt krav på att entreprenadmaskinerna ska vara energibesparande.
  • För att fler bussar ska få plats i depån har det byggts en tillbyggnadsdel med ett bussdäck intill den befintliga byggnaden med ytterligare en tvätt- och servicedel för bussarna. Totalt rymmer depån 220 bussar, servicerum, nytt fläktsystem och nybyggda personalutrymmen.
  • I området finns en sällsynt art av skalbagge, bredbandad ekbarkbock (Plagionotus detritus). För att bevara arten har en faunadepå byggts av ved från ekar.
  • När Posten hade sin verksamhet i Tomteboda beställdes konstverk till sorteringshallarna för en trevligare arbetsmiljö. Konsten monterades ned vid ombyggnationen men är nu åter på plats igen.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0