Järnväg
2 min lästid

Start för brobygge i Uppsala

11:e maj 2015, 12:44
Start för brobygge i Uppsala
|
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

I projektet Gamla Uppsala dubbelspår börjar nu bygget av två nya järnvägsbroar över Tycho Hedéns väg. Det innebär att vägen stängs av i fyra veckor mellan Bärbyleden och Gamla Uppsalagatan i sydostgående riktning med start den 18 maj.

Två nya järnvägsbroar ska byggas över Tycho Hedéns väg inom projektet Gamla Uppsala dubbelspår. Broarna ska byggas strax intill där järnvägen idag går över vägen. För att kunna bygga de nya broarna behöver Trafikverket riva den idag otrafikerade järnvägsbron som finns på platsen skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Arbetet med att riva den gamla järnvägsbron innebär att trafiken på Tycho Hedéns väg behöver stängas av mellan Bärbyleden och Gamla Uppsalagatan i sydostgående riktning (det vill säga in mot Uppsala) under fyra veckors tid med start natten till måndagen den 18 maj.

Efter de fyra veckornas avstängning kommer det fortfarande att vara begränsad framkomlighet vid byggarbetsplatsen med nedsatt hastighet samt begränsad fordonshöjd 3,2 m.

Brobygget påverkar även fotgängare, cyklister samt bussresenärer. Gång- och cykelvägen längs Tycho Hedéns väg mellan Svartbäcken och Löten är avstängd. Busshållplatsen Löten på Vattholmavägen är stängd under byggtiden, vilket påverkar linjerna 110, 115 och 823.

De nya järnvägsbroarna ska vara klara hösten 2016. Projektet Gamla Uppsala dubbelspår i sin helhet ska vara klar senhösten 2017.

#broförbindelse #järnvägsprojekt #trafikverket
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0