Hamnar
2 min lästid

Storinvestering i ny kaj klar

1:a juni 2015, 13:20
Storinvestering i ny kaj klar
|
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Nu är nybyggnationen av 900 meter kaj i Göteborgs Hamn klar. Kajen blev färdig tre månader före tidplan tack vare ett nära samarbete mellan Göteborgs Hamn, terminaloperatören APM Terminals Gothenburg och entreprenörerna. Göteborgs Hamn AB har satsat 450 miljoner kronor i den nya kajen.

För tre år sedan påbörjades arbetet med att bygga 900 meter ny kaj i containerterminalen i Skandinaviens största hamn. Nu är kajen klar och redo att ta emot världshavens stora containerfartyg.

—Nu har vi en stark och hållbar kaj på plats i containerterminalen. Kajen kommer att hålla upp emot hundra år, säger Mats Ransgård, projektledare, Göteborgs Hamn AB.

Kajen klar före tidplan
Nybyggnationen av kajen har genomförts av Göteborgs Hamn AB i partnering* med Skanska Grundläggning AB, Skanska Väg och Anläggning AB och Sweco. I projektet har även Wickensbergs Byggadministration AB, COWI och containerterminalens operatör APM Terminals Gothenburg varit involverade.

—Det har varit ett stort projekt med många inblandade. Tack vare att vi jobbat med arbetsformen partnering har vi kunnat hantera utmaningar på ett bra sätt, vilket lett till att vi blivit klara tre månader före tidplan, säger Mats Ransgård.

Avtalet mellan Göteborgs Hamn AB och Skanska Grundläggning AB innehöll en rörlig del. Nu när det står klart att projektet blir klart tre månader före tidplan får parterna dela på 8 miljoner kronor.

Kajen förstärkt och förberedd för land-el
Hela kajen revs tills bara den grundläggande pålningen återstod. Sedan byggdes en ny kaj upp med 30-40 cm betongplatta. Kajen är förstärkt så att även denna del av hamnen kan klara super post panamax-kranar, världens största kranar för att lasta och lossa containrar.

Kajen är också förberedd för landel. Det innebär att fartyg som ligger vid kaj kan stänga av hjälpmotorerna och istället drivas av el från land. Elanslutning innebär stora miljövinster för luftkvalitet och för arbetsmiljön ombord. Totalt 11 sådana elanslutningar kan uppföras på kajen.

Först i Sverige med rostfritt stål
Som en del av ett forskningsprojekt tillsammans med Swerea Kimab är dessutom är hundra meter av kajen är uppbyggd i rostfritt stål. Rostfritt stål kostar mer men håller längre, det har upp till tre gånger så lång livslängd som det stål man traditionellt bygger kajer med. Göteborgs Hamn är första svenska hamn att anlägga en kaj med armeringsjärn i rostfritt stål.

#göteborg hamn #hamn
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0