Hamnar
2 min lästid

Nu är avtalet i hamn

30:e november 2020, 07:51
Nu är avtalet i hamn
Foto: Transportföretagen
Anna Sjöström Anna Sjöström
Like 0

Ett nytt Hamn- och Stuveriavtal har träffats mellan Sveriges Hamnar och Svenska Transportarbetareförbundet.
Avtalet, som omfattar cirka 3 000 hamnanställda, ger kostnadsökningar på 5,4 procent under en avtalsperiod på 29 månader.

Det nya Hamn- och Stuveriavtalet gäller från och med den 1 december 2020 till och med den 31 april 2023. Det har två lönerevisionstillfällen, ett tillfälle den 1 december 2020 och ett tillfälle den 1 maj 2022.

– Hamnarna spelar en avgörande roll för transport- och logistikkedjan och för hela Sveriges ekonomi eftersom drygt 90 procent av all export och import går på sjön. Att vi har träffat ett nytt Hamn- och Stuveriavtal som landat på märket och att avtalet sträcker sig över en lång avtalsperiod innebär att hamnarna får arbetsro och förutsättningar att kunna utvecklas, säger Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen.

I förhandlingarna har parterna enats om att genomföra de förändringar om försäkringar som Svenskt Näringsliv träffade överenskommelse om med LO och PTK den 7 april 2020. Överenskommelsen innebär bland annat att den lägsta åldern för intjänande av avtalspension SAF-LO successivt sänks till 22 år. Sänkningen betyder att den tecknade avtalspensionen från den 1 januari 2021 tjänas in från 24 års ålder, från den 1 januari 2022 från 23 års ålder och från den 1 januari 2023 från 22 års ålder. Kostnaden för detta har räknats av från löneökningarna vid de båda lönerevisionerna med 0,05 procent respektive 0,08 procent.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0