Hamnar
12:e november 20202 min lästid

Pilotprojekt i hamnen för grönare entreprenader

12:e november 20202 min lästid
Pilotprojekt i hamnen för grönare entreprenader
Framöver ska arbetena i Göteborgs hamn kunna genomföras på ett klimatsmartare sätt. Bild: Göteborgs Hamn AB.
Anna Sjöström Anna Sjöström
Like 0

Göteborgs Hamn AB ska nästa år för första gången använda nya upphandlingskrav för utvalda entreprenader.
Syftet är att minska koldioxidutsläppen i hamnen, samt för att driva på användandet av grönare anläggningsmaskiner och tekniker.

Projektet ”Utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser” har som mål att hjälpa till att minska utsläppen på entreprenadsidan.
Det har initierats av Göteborgs Stad och Business Region Göteborg.
Göteborgs Hamn AB deltar och blir först ut med att genomföra en upphandling med de nya upphandlingskraven.

– Att vara pilot i projektet rimmar helt och hållet med att vi ska vara den mest konkurrenskraftiga hamnen i världen. Då måste vi gå i bräschen på många områden. Det känns roligt att vara loket i detta, även om det kommer att kräva mer resurser av oss som beställare, säger Dirk Wallem, Procurement manager på Göteborgs Hamn AB:s inköpsavdelning.

I projektet har fem olika krav tagits fram som var och för sig kan passa olika projekt. Och kraven kan skärpas allteftersom marknaden mognar. Kraven innebär till exempel att det går att kräva att en viss andel maskiner, arbetsmoment eller energiförbrukning ska vara utsläppsfria.

En annan möjlighet är att utforma utvärderingsmodellen så att anbudsgivaren får beskriva hur man arbetar för att få ner utsläppsnivån på den specifika entreprenaden, vilket då kan ge kvalitetspoäng. Ju större koldioxidreduktion som utlovas, desto fler kvalitetspoäng får delas ut – som viktas som ett prisavdrag.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0