Hamnar
26:e oktober 20203 min lästid

Efter sommaren – Göteborgs hamn repar sig

26:e oktober 20203 min lästid
Efter sommaren – Göteborgs hamn repar sig
Göteborgs hamn
Anna Sjöström Anna Sjöström
Like 0

Göteborgs hamn är godsvolymerna fortsatt stabila, trots att Coronapandemin fortsätter att påverka världshandeln. Containervolymerna är oförändrade medan andra segment visar på återhämtning från nedgång tidigare under året. Det visar årets volymsiffror till och med september.

Vad gäller containervolymerna, antalet containers uttryckt i 20-fotscontainers, TEU, är volymerna stabila till och med september i år. Tredje kvartalet isolerat visar dock på en nedgång med nio procent, och det var sommarmånaderna som stod för tappet. Den svenska industrin gick för högtryck under våren men minskade produktionen under sommaren för att möta effekterna av Covid-19, vilket i sin tur påverkade antalet containers över kaj.

– Men det ser ljusare ut från september och inte minst nu när vi blickar framåt över de kommande månaderna. Signalerna från marknaden är positiva och vi förväntar oss större volymer generellt sett och ett plusresultat i containersegmentet när vi stänger året. Även om det förstås finns en oro kring eventuella efterverkningar av en andra pandemivåg, säger Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn AB.

Containerhanteringen har alltjämt klarat sig bra i nationella och internationella jämförelser. I Sverige har hamnen ökat marknadsandelen med två procent i år enligt branschorganisationen Sveriges Hamnars senast tillgängliga siffror. Europas tio största hamnar tappade i snitt åtta procent av volymerna under första halvåret 2020.

Hanteringen av nya bilar i Göteborgs hamn gick ner med 19 procent under årets första nio månader. Det stora coronatappet kom under andra kvartalet då hanteringen nästan halverades jämfört med samma period 2019. Det tredje kvartalet visar dock en tydlig återhämtning, även om volymerna då minskade med åtta procent jämfört med samma period förra året.

Hanteringen av energiprodukter ökade med tre procent från januari till och med september jämfört med samma period förra året. Ökningen under året kan härledas till den stora inlagring av energiprodukter som skedde under våren.

Godsvolymer i Göteborgs hamn, januari-september 2020:

Jan-Sept 2020 Jan-Sept 2019 Jan-Sept Jfr %
Container, TEU 579 000 579 000 0
Järnväg 334 000 343 000 -3
Roro-enheter 374 000 420 000 -11
Nya bilar 157 000 193 000 -19
Färjepassagerare 489 000 1 418 000 -66
Kryssningsanlöp 5 34 -85
Energiprod. (m Ton) 16,4 15,9 3
Källa: Göteborgs Hamn

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0