Infrastruktur Hamnar
3 min lästid

Ökande godsflöden trots globala störningar

23:e augusti 2021, 10:11
Ökande godsflöden trots globala störningar
Foto: Göteborgs Hamn
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Godsvolymerna fortsatte att utvecklas i positiv riktning i Göteborgs Hamn under första halvåret 2021, och ökningen var som starkast under årets andra kvartal. Detta trots stora störningar i de globala godsflödena på grund av Covid-19 och pandemins olika följdeffekter på logistiksystemen.

Den absolut största delen av Sveriges utrikeshandel sker med sjöfart. När det gäller handel med länder utanför Europa är det vanligast att varorna fraktas på containerfartyg. I Göteborgs Hamn hanterades 411 000 containrar (tjugofotscontainrar) under första halvåret 2021.

Under första halvåret var ökningen av järnvägsburet containergods 11%, och för kvartal 2 hela 19%. Under andra kvartalet var andelen järnvägsburet containergods till och från hamnen hela 70%, vilket är all time high för hamnen och en andel som kan vara den högsta som presterats i internationell storhamn.

– Det är en exceptionell siffra i absolut världsklass. Det är ett kvitto på att vi har ett extremt välfungerande järnvägskoncept som varuägarna uppskattar och som vi fortsätter att utveckla. Och ju mer gods vi lyckas flytta från väg till järnväg, desto bättre är det för klimatet, säger Elvir Dzanic, VD på Göteborgs Hamn AB.

”Kreativa lösningar och hårt arbete”
Godsvolymerna för hamnens intraeuropeiska rorotrafik ökade med 14% under första halvåret. Samtliga destinationer i Tyskland, Benelux och Storbritannien har en positiv utveckling, och så även containervolymerna på de intraeuropeiska rorofartygen.

Hanteringen av nya fordon i hamnen ökade med 38% under första halvåret, mycket tack vare Volvobolagens återhämtning under perioden. Hamnens passagerartrafik började återhämta sig först under halvårets andra kvartal, då färjeresenärerna ökade med 41% tack vare Covid-lättnader under våren. Trots det resulterade halvåret som helhet i -43%. Kryssningstrafiken kom igång på ett bra sätt redan under första halvåret och 2021 ser ut att bli ett av de bästa i hamnens historia.

– Totalt sett och med tanke på de utmaningar vi tampats med under det halvår som passerat är hamnens volymsiffror en ordentlig bedrift. Bakom dem ligger kreativa lösningar och hårt arbete bland varuägare, speditörer, terminaloperatörer, järnvägsoperatörer och andra aktörer i och kring Göteborgs Hamn. Extra roligt att trenden är positiv då andra kvartalet var bättre än det första på i princip alla punkter, säger Elvir Dzanic.

Det enda godsslag som inte ökade under första halvåret var energiprodukter. Under perioden minskade volymerna med 17% till 9,8 miljoner ton produkt. Volymerna var ovanligt höga under första halvåret 2020 med låga oljepriser, medan samma period 2021 har präglats av minskad efterfrågan, turbulens på världsmarknaden och ökade priser.

Strategiska beslut
Under perioden (i juni) har Göteborgs Hamn AB också tecknat en avsiktsförklaring att med byggföretaget Castellum gemensamt utveckla, projektera, bygga och förvalta logistikfastigheter ett stenkast från hamnen. Markområdet uppgår till cirka 270 000 kvm markareal, varav cirka 155 000 kvm byggyta. Området ska vara färdigutvecklat inom fyra år, och projektstart beräknas ske under året. Men för att bolagsbildningen ska kunna ske är förutsättningen ett godkännande i kommunfullmäktige under hösten.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0