Hamnar
3 min lästid

Här byggs Europas modernaste skogshamn

2:a juni 2021, 16:04
Här byggs Europas modernaste skogshamn
Över en miljon kubikmeter sågade trävaror skeppas årligen till Storbritannien via Varberg. Foto: Hallands Hamnar
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Till hösten ska arbetet med att bygga Farehamnen, den nya skogshamnen i Varberg. Hamnbygget är en del av ett stort stadsutvecklingsprojektet i Varberg, men görs också för att möta den starka efterfrågan på export av skogsprodukter.

Planeringen av den nya Farehamnen påbörjades för fem år sedan och vid årsskiftet 2023/24 ska den stå klar för inflyttning.

Nödvändig förstärkning och klimatsäkring
I det nya hamnområdet väster om den befintliga hamnen ska ytorna höjas och förstärkas med hjälp av 150 000 kubik bergmassa från tunnelbygget, en positiv lösning både utifrån kostnad och miljö. Även ytan vid kaj kommer att höjas och förstärkas för att anpassa för havsnivåhöjningar på grund av klimatförändringar. Här ska hamnbassängen muddras till ett djup på 11 meter, ett arbete som är tidsstyrt från juni till och med januari på grund av djurlivet i havet.

Stark efterfrågan på skogsprodukter
Över en miljon kubikmeter sågade trävaror skeppas årligen till Storbritannien via Varberg. Det motsvarar 35% av den svenska exporten av sågade trävaror.

– Efterfrågan på sågade trävaror till privathusmarknaden i Storbritannien och i USA är mycket stark och vi ser en långsiktigt positiv trend. Våra kunder investerar stort i sina verksamheter för att öka produktionsmängden. De investeringar vi nu genomför i den nya hamnen gör att vi står väl rustade att möta våra kunders behov av ökad kapacitet, säger Björn Alvengrip, VD för HallandsHamnar.

Elektrifiering och digitalisering – nyckeln till hållbar utveckling

I samarbete med Varberg Energi har ett flertal utvecklingsprojekt inom elektrifiering, digitalisering och automation initierats. Samtliga projekt intensifierar utvecklingen mot en hållbar hamnverksamhet med effektiv energianvändning och hållbara flöden och transporter.

– Nu växlar HallandsHamnar upp arbetet med att digitalisera och elektrifiera verksamheten. När samtliga projekt har realiserats kommer hamnens omgivningspåverkan att ha minskat väsentligt. Investeringarna underlättar för hållbara transporter såväl inom hamnen som till och från hamnen, säger Reine Antonér, ordförande i styrelsen för HallandsHamnar.

Under byggnationen förbereds det för en omfattande laddinfrastruktur avsedd för hamnens egen maskinpark och för kunders transportfordon och fartyg. Ett eget högspänningsnät kommer att etableras som en del av de initiativ som görs för att säkra elförsörjning och kapacitet över tid.

– Med våra högt ställda mål på elektrifiering och utbyggd laddinfrastruktur behöver elförsörjningen kunna skalas upp successivt och kapaciteten säkras. Jag räknar med att vi kan lära oss mycket av de initiativ som nu genomförs, fortsätter Reine Antonér.

Ökad insamling av data via smarta sensorer

På flera platser inom hamnområdet kommer så kallade smarta sensorer att placeras för att samla in data för transportflöden och miljöfaktorer som väder och vattendjupets förändringar.

– Även om många av projekten är i sin uppstart så ser vi redan stora möjligheter med att arbeta mer datadrivet för att effektivisera verksamheten, något som kommer både kunder och närboende till gagn, fortsätter Björn Alvengrip.

Nya Farehamnen stärker logistiknavet i regionen

Björn Alvengrip är övertygad att intresset för etableringar i regionen ökar i och med den nya hamnen.

– HallandsHamnar är en viktig tillväxtmotor i regionen och tillsammans med Västkustbanans utveckling till dubbelspår och den nya järnvägsbangården knyts järnvägstransporter med sjöfart samman på ett mer effektivt sätt och logistiknavet i Halland stärks betydligt.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0