Infrastruktur Digitalisering
3 min lästid

Uppkopplade växlar ska ge färre oplanerade drifstopp

1:a december 2021, 09:47
Uppkopplade växlar ska ge färre oplanerade drifstopp
Sensorerna placeras längs med stambanor, i spårväxlar som ligger på betongsliprar. Foto: Kasper Dudzik/Vossloh
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

För att öka spårtillgängligheten, förebygga trafikstopp och minimera kostnader har har Trafikverket beslutat sig för att börja övervaka sina spårväxlar. Myndigheten har därför beställt övervakning av 1 000 spårväxlar i form av en tjänst, så kallat Solution as a Service (SaaS), från det tyska teknikföretaget Vossloh i ett mångårigt kontrakt som sträcker sig in i andra halvan av 20-talet.

– Detta är ett viktigt steg i att digitalisera den svenska järnvägen, ett viktigt steg på vägen till effektivare järnvägsunderhåll och högre spårtillgänglighet, säger Annika Jahnke, Chief Connected Asset Analyst på Vossloh Nordic, i ett pressmeddelande.

Övervakningen kommer att ske med hjälp av ett sensor-system. Genom att placera sensorer i spårväxlarna, registreras data som till exempel vertikala rörelser i växeln och temperatur. Data skickas sedan vidare från sensorerna till Vosslohs molnbaserade plattform där den analyseras för att bland annat identifiera begynnande fel.

Informationen kan även kopplas till förvaltningssystem och BIM-modeller och på så sätt förenkla tillståndsbaserat underhåll.

– Trafikverket har redan en hel del data, till exempel om underhåll och från inspektioner. Med hjälp av det nya övervakningssystemet kommer vi kunna lägga på ytterligare en dimension med data och lära oss känna igen signaler som visar statusen på en spårväxel och när ett fel är på väg att uppstå, säger Annika Jahnke.

Men för att datan ska vara till nytta behöver man först lära sig att urskilja vad som ger upphov till olika vertikala rörelser. Eftersom olika typer av tåg har olika längd, axelavstånd och antal vagnar så ger dessa upphov till vibrationer med olika unika accelerationsprofiler.

I takt med att växeln slits på olika ställen förändras samtidigt profilerna på olika sätt. Genom att lära sig känna igen dessa förändringar kan man se när det börjar bli dags för en specifik underhållsåtgärd. Samtidigt kan man genom accelerationsprofilerna avgöra hur ofta olika fordonstyper passerar över växeln och därifrån beräkna hur spår och ballast bryts ner.

– I projektet med Trafikverket kommer vi inledningsvis titta på hur förändringar i ballasten påverkar accelerationsprofilerna, därefter kommer vi titta på hur profilerna påverkas av förändringar i själva växeln.

När man genom analyser kan koppla händelser i en växel, exempelvis trafikering av en viss typ av fordon, till en specifik accelerationsprofil så kan man i förutsäga ett fel – innan det uppstått. Samtidigt kan man förhindra att det uppstår fel som stoppar trafiken genom att sätta gränsvärden för när underhåll behöver utföras. Ett sådant prediktivt tillståndsbaserat underhåll skapar många fördelar menar Annika.

– När underhållet optimeras så förhindrar man inte bara oplanerade avbrott och ökar banans tillgängligheten, man undviker samtidigt att genomföra underhåll onödigt tidigt. Det är ett väldigt kraftigt verktyg för omfattande besparingar. Exakt hur mycket pengar man kan spara vet vi om några år, säger Annika Jahnke.

Gränssnittet till Trafikverket färdigställdes i augusti 2021. Sensorer för acceptanstester installerades under september och oktober 2021 innan installationen av övriga enheter under år 2022.

Projektet kommer att pågå i många år framöver och inleddes i augusti 2021 när gränssnittet till Trafikverket färdigställdes. Sensorer för acceptanstester installerades under september och oktober 2021 och installationen av övriga enheter påbörjas under 2022.

#asset management #bim #digitalisering #järnväg #saas #spårväxlar #trafikverket #vossloh
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0