Bostad
2 min lästid

Klart för nytt kvarter i Barkarbystaden

2:a februari 2021, 12:27
Klart för nytt kvarter i Barkarbystaden
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Järfälla kommun och Wallenstam har tecknat avtal om markanvisning för ett centralt kvarter med en bruttoyta på 22 500 kvm vid den framtida tunnelbanan på Sveatorget i Barkarbystaden. Byggstart planeras till 2022.

Wallenstam investerar för tredje gången i Barkarbystaden och planerar för 270 bostäder, kontor och kommersiella lokaler vid tunnelbanan på Sveatorget.

– Wallenstam har tidigare utvecklat två kvarter med stort kommersiellt innehåll i Barkarbystaden. Jag ser mycket positivt på att de återigen väljer att investera och utveckla i Barkarbystaden, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Sedan 2017 har Wallenstam varit en av kommunens utvalda ankarbyggherrar i arbetet med detaljplanen och kvalitetsprogrammet för det aktuella området och bidragit med kunskap ur byggbolagets perspektiv för att säkerställa ett tekniskt, ekonomiskt och hållbart genomförande.

– Det känns mycket bra att vi åter fått förtroendet att bidra till Barkarbystadens utveckling. Vår ambition för kvarteret är att bidra till att levandegöra torg och stråk i den nya etappen, där detta kvarter utgör en viktig knutpunkt. Vi har sedan tidigare uppfört två kvarter i Barkarbystaden och tar med oss goda erfarenheter inför denna kommande satsning, säger Mathias Aronsson, regionchef Stockholm och Uppsala samt vice vd Wallenstam.

Byggstart för Wallenstams kvarter planeras till 2022.

– Wallenstams kvarter är en mycket viktig pusselbit i Barkarbystaden. Det kommer starkt att bidra till en livfull, dynamisk och hållbar stadsmiljö, säger Jonathan Björniden (L), ordförande i planutskottet.


Om avtalet
Markanvisningsavtalet med Wallenstam avser del av fastigheterna Barkarby 2:2 och Barkarby 4:1 inom detaljplan för Barkarbystaden IV och omfattar en total byggrätt om 22 500 kvm ljus BTA.

Beslut om godkännande av markanvisningsavtal med Wallenstam Fastigheter 207 AB togs av kommunstyrelsen i Järfälla måndagen den 1 februari.

Om stadsutvecklingsområdet Barkarby
Enligt avtal om utbyggnad av tunnelbana till Barkarby ska Järfälla kommun uppföra 14 000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2032. Inom stadsutvecklingsområdet Barkarby pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I, Barkarbystaden II, Barkarbystaden III, Barkarbystaden IV och Barkarbystaden X, Veddesta I och Veddesta III samt detaljplanearbete för detaljplanerna Veddesta II och Veddesta IV.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0