Infrastruktur
2 min lästid

Så ser Trafikverket på transporter över Öresund

3:e juli 2024, 07:05
Så ser Trafikverket på transporter över Öresund
Bildkälla: Trafikverket.
Anna Broberg Anna Broberg
Like 0

– Vi har primärt studerat kapacitet och redundans för både person- och godstransporter på väg och järnväg, men även beaktat viktiga sjöfartslänkar. Vi har tagit utgångspunkt i flera tidshorisonter, dels den nära framtiden runt 2030, dels på medellång sikt (2040) och lång sikt (bortom 2050), säger Anna Wildt-Persson, direktör södra regionen, Trafikverket.

Enligt utredningen är

  • kapaciteten på Öresundsbron tillräcklig fram till 2050-talet, för både väg och järnväg
  • det kapaciteten på landsidorna, både i Sverige och i Danmark, som sätter begränsningen
  • det största kapacitetshindret i järnvägssystemet över Öresund på kort sikt gränskontrollerna
  • den viktigaste åtgärden på längre sikt ytterligare två spår mellan Hässleholm och Lund, och ytterligare kapacitet norr om Hässleholm. Först därefter behöver järnvägens kapacitet utökas över Öresund.

I utredningen har även de tre nya föreslagna Öresundsförbindelserna Helsingborg-Helsingör, Europaspåret och Öresundsmetro studerats.

– Vi tar i utredningen inte ställning varken för eller emot någon av de tre projekten, men vi ser att de har positiva bidrag på olika sätt. I vårt utredningsuppdrag har vi tittat på hur de skulle lösa utmaningar gällande kapacitet och redundans och vår slutsats är att förbindelserna inte fullt ut löser de utmaningarna som finns på ett effektivt sätt, säger Anna Wildt-Persson.

Som en del i uppdraget från regeringen har Trafikverket också gjort en fördjupning i möjligheten att anlägga en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. I den delrapporten konkluderas att det skulle vara möjligt att bygga en rakare sträcka för järnvägen, vilket sannolikt skulle innebära något lägre anläggningskostnader.

– Att arbeta vidare med de här frågorna tror vi är väldigt viktigt och att vi gör det i en gemensam process. Vi föreslår därför ett fortsatt bilateralt arbete på initiativ av de två ländernas regeringar, där de svenska och danska myndigheterna med ansvar för transportsystemet får ett gemensamt uppdrag kring utmaningar, mål och prognoser för transportsystemet i Öresundsregionen, säger Anna Wildt-Persson.

#trafikverket
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0