Infrastruktur
2 min lästid

Riksrevisionens granskning välkomnas

28:e maj 2024, 09:51
Riksrevisionens granskning välkomnas
Foto: Frida Ström.
Anna Broberg Anna Broberg
Like 0

Enligt granskningen har risken för korssubventionering eliminerats och bolagen har klarat sig utan finansiellt stöd från staten.

Däremot har konkurrensen inte ökat och priserna på anläggningsmarknaden har inte minskat. Tvärtom har de ökat ungefär dubbelt så mycket som konsumentpriserna.

– Bolagens produktivitet har utvecklats svagt positivt sedan de bildades men de har haft svårt att nå flera av sina ekonomiska mål. Till exempel har Svevia uppnått sitt avkastningsmål 7 av 14 år, och Infranord endast 3 år av 12, säger Sherzod Yarmukhamedov, projektledare för granskningen.

Såväl Svevia som Infranord förklarar detta med förekomsten av olönsamma projekt. Svevia utvärderar inte sina åtgärder mot olönsamma projekt, och Infranord anger inte några konkreta åtgärder. Därmed saknas underlag för att bedöma om bolagen arbetar effektivt för att nå sina ekonomiska mål, skriver Riksrevisionen.

Regeringens ansvar

– Regeringen borde på ett systematiskt sätt följa upp varför bolagen har svårt att nå de ekonomiska målen. Även bolagens åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen borde ingå i detta, säger riksrevisionsdirektör Claudia Gardberg Morner.

Ett av riksdagens huvudsyften med bolagiseringen var att förbättra beställarkompetens hos Trafikverket. Riksrevisionen bedömer att Trafikverkets beställarkompetens har utvecklats i vissa avseenden, men inte tillräckligt mycket för att konkurrensen ska öka nämnvärt.

Infranord välkomnar granskningen

Infranord skriver i ett pressmeddelande att de välkomnar granskningen och delar många av riksrevisionens synpunkter och förbättringsförslag. Exempelvis den om Trafikverkets behov av att utveckla sin beställarkompetens.

– Det här är en fråga som Infranord har framfört länge och där vi hoppas att Riksrevisionens granskning kan bidra till förändring, säger Stefan Gustavsson, vd och koncernchef på Infranord.

Att konkurrensen på marknaden för underhåll av järnväg inte har förbättrats kommenterar Stefan Gustavsson så här:

– I det sammanhanget känns det viktigt att påpeka att debatten kring återreglerat underhåll av den svenska järnvägen inte främjar konkurrens på marknaden. Ska vi uppnå en väl fungerande marknad krävs det långsiktighet.

Granskningen fokuserar på till vilken grad bildandet av Infranord bidragit till att öka produktiviteten i bolaget och om bolaget uppnår sina ekonomiska mål som är satta av ägaren.

– Under 2023 inledde Infranord ett transformationsarbete med fokus på ökad stabilitet, lönsamhet och tillväxt. Transformationen skapar förutsättningar för Infranord att möta våra uppsatta mål i närtid samtidigt som vi lägger grunden för framtida utveckling av ett starkare Infranord, säger Stefan Gustavsson.

#banverket #infranord #riksrevisionen #svevia #trafikverket
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0