Infrastruktur
2 min lästid

Hundraårig bro rustas upp

21:a maj 2024, 12:11
Hundraårig bro rustas upp
Svevia ska renovera den nästan 100 år gamla Storåbron i Orsa. Foto: Charles Hutton.
Anna Broberg Anna Broberg
Like 0

Bron byggdes 1926 för vägtrafik och fungerar i dag som en gång- och cykelbro.

– Bron har ett stort renoveringsbehov med omfattande betongskador, men även själva farbanan är i dåligt skick. Projektet är på flera sätt lite unikt – dels för att det är en så gammal bro, men framförallt så är själva konstruktionen ovanlig då hela bron är av betong, även bågarna och stagen. Stagen, alltså ”linorna” som sitter fästade i bågarna och bär upp brobanan, brukar normalt vara av stål för att fånga dragkraften, men här är de alltså byggda med armering och betong, säger Edward Larsson, Svevia.

Svevias uppdrag omfattar renovering av betongkonstruktionen, nytt tätskikt på farbanan och ny asfaltbeläggning, nya räcken och undervattensrenovering av det mittersta brostödet.

Projektet är fördelat under två år. Under sommaren och hösten 2024 kommer tätskikt, asfaltbeläggning och brostödet att renoveras. Nästa år utförs betongrenovering av brons bågar, stag samt brons undersida. Under vintern kommer den att vara öppen för gång- cykel och skotertrafik som vanligt.

– En gammal bro i en kommun är alltid ett angeläget lokalt projekt. Planeringen av utförande sker i nära samarbete med Orsa kommun. Tillsammans har vi löst logistiken och satt tidplanen för att hitta en långsiktig och smidig lösning som kan möta Orsabornas behov av en fungerande bro vintertid.

Projektet ska vara avslutat sista november nästa år.

#bro #orsa #svevia
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0