Infrastruktur
2 min lästid

Ramboll tar hem ramavtal med Stockholm Vatten och Avfall

7:e november 2023, 10:17
Ramboll tar hem ramavtal med Stockholm Vatten och Avfall
Anna Hamrin. Bildkälla: Ramboll.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Ramavtalet löper maximalt till 2029 och har en takvolym om 1 300 MSEK. 

Rambolls affärsområde Water har i Sverige runt 170 medarbetare med kompetens inom bland annat VA-process, dagvatten, klimatanpassning, ledningsnätsprojektering, ledningssamordning och grundvattenfrågor. Tack vare goda referenser och en bra förståelse för Stockholm Vatten och Avfalls projekt har Ramboll nu vunnit ramavtalet rörande projektering av ledningsnät samt bygg och process. 

Ramboll har sedan tidigare samarbetat med Stockholm Vatten och Avfall, till exempel med den nya avfallssorteringsanläggningen som etableras i Högdalen, och med jätteprojektet SFA (Stockholms framtida avloppsvattenrening) som är Stockholms största miljöprojekt med mål att förbättra fosfor- och kvävereningen av det vatten som tillförs Östersjön, där bland annat den nya avloppstunneln från Bromma till Henriksdal ingår.   

– Stockholm Vatten och Avfall är en nyckelkund för Ramboll Sverige med ett antal projekt där också flera av Rambolls andra affärsområden är involverade. Att återigen bli huvudleverantör för delområde 1 är ett kvitto på det goda arbete vi gjort, säger Anna Hamrin, Sverigechef Ramboll Water. 

För uppdrag inom ramavtalet kommer det bland annat behövas tjänster som ledningsnätsprojektering, utredning av ledningssträckor, hydraulisk modellering, projektering av nya reningssteg/ vattenverk för produktion av dricksvatten, processutredningar, geo- och miljöteknik samt hydrogeologi. Det kommer dessutom krävas tjänster inom andra teknikområden för att kunna ta fram kompletta handlingar inför upphandling av entreprenader. Ramboll har rankats som nummer ett i upphandlingen. Avtalsperioden startade i oktober 2023 och löper som längst fram till 2029. Ramavtalet har en takvolym om 1 300 MSEK.

– Stockholm Vatten och Avfall har ambitiösa hållbarhetsmål som passar Rambolls strategi.  Det känns därför viktigt och bra att vi ska fortsätta jobba tillsammans för ett hållbart och växande Stockholm, säger Anna Hamrin. 

#ramboll #stockholm vatten och avfall
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0