Infrastruktur
2 min lästid

Nu går järnvägssträckan från diesel till el

31:a juli 2023, 06:16
Nu går järnvägssträckan från diesel till el
Bildkälla: Broby Spår.
Emilia Granberg Emilia Granberg
Like 0

Sedan hösten 2022 har Trafikverket och Broby Spår funnits på plats på spåret mellan Kimstad och Skärblacka i Östergötland. Här har Broby Spår haft i uppdrag att anlägga en komplett kontaktledningsanläggning med borrade Mofix-fundament, vägskydd och signalutrustning. I fronten hittas platschef Johan Måntelius.

– Det här har varit en utmaning, dels för att det är mitt första lite större projekt, dels för att jag är ny i rollen som platschef. Samtidigt är vi en alldeles ny organisation som utför projektet men vi har många års branschvana som enskilda individer. Det har varit ett väldigt roligt projekt att jobba med och överlag har projektet gått över förväntan, säger han.

Genom att elektrifiera järnvägssträckan har aktörerna haft som mål att göra järnvägstransporterna mer konkurrenskraftiga, samtidigt som den förväntade överföringen av transporter från väg till järnväg ska ge en ökad trafiksäkerhet på vägarna. Dessutom ska miljön vinna på projektet eftersom närmiljön ska bli renare och tystare när loken byts ut från diesel till el.

– Att få vara med i utvecklingen mot el istället för diesel har varit väldigt roligt, och det har samtidigt varit ett väldigt trevligt spår att jobba i, säger Johan Måntelius.

Uppgradering av skyddsanordningar

Utöver arbetet med elektrifieringen innebär projektet även uppgraderingar av sträckans skyddsanordningar, vilka hittas vid sträckans fem plankorsningar. Dessa skyddsanordningar var i behov av att bytas ut då de var så pass gamla att de inte gick att jorda på ett säkert sätt. För en av skyddsanordningarna innebär bytet dessutom en uppgradering till ett vägskydd med helbommar.

Förutom den ökade kapaciteten på sträckan Kimstad-Skärblacka ska projektet även öka kapaciteten för Södra stambanan.

#broby spår #elektrifiering #trafikverket
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0