Industri
2 min lästid

Heidelberg vinner Trafikverket-kontrakt

22:a maj 2023, 09:02
Heidelberg vinner Trafikverket-kontrakt
Bildkälla: Heidelberg Materials.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Affären är totalt värd över 150 miljoner kronor.

– Det är ett viktigt kontrakt som ger oss goda möjligheter att hålla bra volymer i vår slipertillverkning i Vislanda under de kommande åren, säger Ulf Malmqvist, försäljningschef division Anläggning, Heidelberg Materials Precast Abetong.

Ramavtalet sträcker sig över fyra år och gäller leverans av 150 000 huvudspårsliprar till Malmbanan. Det är Sveriges tyngst trafikerade järnväg som sträcker sig från Boden till Riksgränsen och därifrån vidare till Narvik i Norge.

Avtalet ger även utrymme för en förlängning på 2+1 år. Tillverkningen kommer att påbörjas under hösten och den första leveransen sker i slutet av mars 2024.

Affär även med växelsliprar

Parallellt med det nya ramavtalet har företaget vunnit ytterligare en upphandling med Trafikverket värd cirka 10 miljoner kronor. Det gäller tillverkning och lagerhållning av 14 000 löpmeter växelsliprar i Vislanda.

– Den affären är ett tillägg till ett tidigare avtal som Trafikverket nu utökar. Vi har under året haft kraftigt ökade volymer av växelsliprar, vilket gjort att vi redan idag nästan fullt ut utnyttjar vår produktionskapacitet. Tilläggsavtalet säkrar en fortsatt mycket hög beläggning på växelsliperproduktionen framåt, säger Ulf Malmqvist.

Han räknar med att tillverkningen tar fart under 2024 och att lagret är på plats i sin helhet i slutet av året.

#heidelberg materials #trafikverket
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0