Infrastruktur
3 min lästid

Nu börjar totalrenoveringen av Tingstadstunneln

7:e april 2022, 09:10
Nu börjar totalrenoveringen av Tingstadstunneln
Från den 22 april 2022 till hösten 2023 ska Tingstadstunneln renoveras. Foto: Trafikverket
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Det är Peab som har fått uppdraget att bland annat renovera hela tunnelns konstruktion, byta ytskikt på väggar och i tak samt lägga om beläggningen på vägbanan. Samtidigt som renoveringen görs förbättras också trafiksäkerheten och framkomligheten genom tunneln. Trafikverket vill med arbetet förlänga tunnelns livslängd med 30-50 år. Det framgår av ett pressmeddelande.

Berth Larsson, regionchef på Peab

– Vi på Peab har lång och bred erfarenhet av att bygga och renovera i miljöer med hög trafikbelastning inte minst från det nyligen avslutade projektet med sänkningen av E45 och nya Gullbergstunneln i centrala Göteborg. Vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete tillsammans med Trafikverket och övriga samarbetspartners, säger Berth Larsson, regionchef på Peab i ett pressmeddelande.

Stor trafikpåverkan väntas

Ett tunnelrör kommer att stängas i taget och enligt pressmeddelandet från Peab kommer trafiken att dubbelriktas i det motsatta röret, vilket kommer ge stora effekter på hela trafiksystemet.

“Under tiden som renoveringen pågår hänvisas trafiken om via den nyligen färdigställda Marieholmstunneln. Detta innebär att ett antal anslutningar stängs i samband med att renoveringen inleds”, heter det.

– Vi kommer tillsammans med Swerock, Lambertsson och Peab Asfalt jobba med ECO-Asfalt och ECO-Betong som avsevärt minskar klimatpåverkan men även ha ett starkt säkerhetstänk under renoveringen. Utmaningen är förstärkningen av tråg in och ut ur tunneln, som kan jämföras med en passage eller dörr. Det är en utmanande plats med mycket trafik som vi planerar att möta på ett säkert sätt, säger Göran Hannrup, arbetschef Peab.

Förlänger Tingstadstunnelns livslängd

De kommande arbetena syftar till att förlänga tunnelns livslängd. Utöver renoveringen kommer merparten av tekniken, så som belysning och fläktar, att bytas ut och ett nytt brandskyddssystem installeras tillsammans med ett nytt system som tar hand om dagvattnet som samlas i tunneln.

Stefan Frisk, Projektledare på Trafikverket har full koll på arbetet kring renoveringen av Tingstadstunneln.

– Från och med stängningen i april kommer vi arbeta i över ett och ett halvt år i tunneln. Det handlar både om rent underhåll av betongdelar, att se över säkerhetssystem och miljösystem. När det arbetet väl är gjort kommer vi ha en ganska bra situation när det gäller just biltrafik som korsar älven, säger Stefan Frisk.

#byggnationer #göteborg #infrastruktur #peab #tingstadstunneln #trafikverket
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0