Infrastruktur
2 min lästid

Hållbarhetsmärkning för transporter allt viktigare

21:a november 2021, 15:04
Hållbarhetsmärkning för transporter allt viktigare
Bildkälla: Göteborgs Hamn. Fotograf: Kasper Dudcik.
Malin Rothenborg Malin Rothenborg
Like 0

FN:s klimatkonferens COP26 i Glasgow avslutades förra helgen och världens länder har enats om ett slutdokument som ska föra klimatarbetet framåt. Dokumentet innehåller bland annat en referens till att användningen av fossila bränslen ska skäras ner och framgent ska länderna träffas årligen för att göra bokslut på vad som uppnåtts.

Att fossila bränslen nämns är något som välkomnas av Tågföretagen som menar att trenden mot en alltmer systematisk hållbarhetsmärkning av transporter är tydlig.

Hållbarhetsmärkning av godstransporter drivs på av Energimyndigheten som för närvarande arbetar med frågan inom ramen för sin sektorsstrategi för fossilfria transporter. Godstransporter med tåg som till minst 30 procent drivs med el märkt med Bra Miljöval kan få märkningen Bra Miljöval. Även lastbilstransporter som drivs med en hög andel förnybara drivmedel, som har låga miljö- och hälsofarliga utsläpp kan få den märkningen.

Fair Transport är en hållbarhetsmärkning för godstransporter som Sveriges åkeriföretag står bakom. Utöver ambitionen att säkerställa uppnådda klimatmål handlar Fair Transport även om trafiksäkerhet, trygg och säker arbetsmiljö med en bransch i sund konkurrens.

Märkningen Bra Miljöval har funnits för persontransporter sedan 1994. I september 2020 uppdaterades miljökraven för märkningen genom en anpassning efter de olika färdsätten cykel- och bildelning, taxi, långfärdsbuss, stads- och regionbuss, spårtrafik och fartyg.

#fn #hållbarhetsmärkning #infrastruktur #klimatmål #tågföretagen #transport
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0