Infrastruktur
3 min lästid

Wildlife crossing på Hallandsåsen färdigställd

29:e oktober 2021, 12:10
Wildlife crossing på Hallandsåsen färdigställd
Ekodukten över E6 på Hallandsåsen mellan Båstad och Ängelholm. Foto: Trafikverket
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

De första älgarna har redan passerat. Ett gott tecken när Trafikverket nu färdigställt ekodukten över E6 på Hallandsåsen mellan Båstad och Ängelholm. Den nya passagen innebär att djuren nu kan ta sig över den hårt trafikerade vägen på ett säkert sätt, samtidigt som antalet viltolyckor förväntas minska.

I början av januari 2021 startade arbetet med en ekodukt över E6 på Hallandsåsen. Arbetet har gått över förväntan.

– Det känns väldigt roligt att ekodukten nu är klar. Hela det här projektet har varit positivt laddat och engagemanget har varit stort från alla inblandade parter. Det har kommit intressanta idéer under arbetets gång och flera av dem har vi kunnat jobba vidare med, exempelvis trafiklösningen med portaler som gjort att vi har kunnat bygga stålvalven som utgör själva ekodukten, samtidigt som trafiken har kunnat passera under. Det har också sparat oss ungefär sex veckors byggtid. säger Fatri Rexhepi, projektledare på Trafikverket.

Bortsett från portallösningen har ytterligare en lite annorlunda teknik använts i projektet, nämligen gabionmuren som omgärdar ekodukten. En stenmur som hålls på plats av en nätkorg tillverkad av ståltråd.

– Muren har en livslängd på minst 100 år vilket är tre gånger längre än det träplank som från början var planerat. Dessutom är den i princip underhållsfri och låter landskapet och naturen dominera landskapsbilden.Som en extra bonus kan håligheterna mellan stenarna potentiellt utgöra boplatser för små djur och insekter, säger Fatri Rexhepi.

Redan nu har spår efter älg och rådjur hittats på marken på ekodukten. Och framöver hoppas Trafikverket på betydligt fler gäster.

– Kameror har satts upp vid och på ekodukten för att vi på ett bra sätt ska kunna följa upp vilka djur som passerar. Men i liknande projekt har vi tidigare sätt hur djuren snabbt ser den här typen av passager som ett naturligt val, säger Annelie Rossander, miljöspecialist på Trafikverket.

För att göra ekodukten så lik den övriga faunan som möjligt har växter till planteringarna valts ut med omsorg.

– De har valts utifrån vad som är vanligt förekommande i den direkta närmiljön. Växterna har placerats för att gynna passagen för både stora och små djur. För större klövvilt är det viktigt att ha fri sikt över passagen och mindre djur ska kunna ta sig över skyddade av vegetationen, säger Annelie Rossander.

Också människan kommer att dra nytta av att ekodukten och andra kringåtgärder nu är på plats. Utöver ekodukten har det byggts viltuthopp som möjliggör för djuren som kommit in i vägområdet att ta sig ut igen. Det har också satts upp viltstängsel på en 12 kilometer lång sträcka. Målet är att viltolyckorna på E6 ska minska. Men för att kunna dra några slutsatser kring effekten krävs tålamod.

– För att kunna se förändringar i mängden viltolyckor behöver vi titta på statistiken i femårscykler. Det kan vara stora variationer i viltets rörelser från ett år till ett annat, beroende på till exempel väderförhållanden och tillgång på foder. Vi kommer därför följa trafiken vid ekodukten och med hjälp av statistik från nationella viltolycksrådet och dra slutsatser längre fram, säger Annelie Rossander.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0